متن آهنگ A Million Dreams از Ziv Zaifman Hugh Jackman Michelle Williams

- 3 👁

ژانر: پاپ - Soul

موضوع: امید - دوستی
I close my eyes and I can see translate The world that's waiting up for me translate That I call my own translate Through the dark, through the door translate Through where no one's been before translate But it feels like home translate They can say, they can say it all sounds crazy translate They can say, they can say I've lost my mind translate I don't care, I don't care, so call me crazy translate We can live in a world that we design translate 'Cause every night I lie in bed translate The brightest colors fill my head translate A Million Dreams are keeping me awake translate I think of what the world could be translate A vision of the one I see translate A Million Dreams is all it's gonna take translate A Million Dreams for the world we're gonna make translate

There's a house we can build translate Every room inside is filled translate With things from far away translate Special things I compile translate Each one there to make you smile translate On a rainy day translate They can say, they can say it all sounds crazy translate They can say, they can say we've lost our minds translate I don't care, I don't care if they call us crazy translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Runaway to a world that we design translate Every night I lie in bed translate The brightest colors fill my head translate A Million Dreams are keeping me awake translate I think of what the world could be translate A vision of the one I see translate A Million Dreams is all it's gonna take translate A Million Dreams for the world we're gonna make translate However big, however small translate Let me be part of it all translate Share your dreams with me translate You may be right, you may be wrong translate But say that you'll bring me along translate

To the world you see translate To the world I close my eyes to see translate I close my eyes to see translate Every night I lie in bed translate The brightest colors fill my head translate A Million Dreams are keeping me awake translate A Million Dreams, A Million Dreams translate I think of what the world could be translate A vision of the one I see translate A Million Dreams is all it's gonna takeA Million Dreams for the world we're gonna make translate For the world we're gonna make translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه