دانلود + متن آهنگ Stay از Zedd Alessia Cara

- Stay

- 1216 👁

موضوع: عشق یک طرفه - روابط جنسی
Waiting for the time to pass you by translate Hope the winds of change will change your mind translate I could give a thousand reasons why translate And I know you, and you've got to translate Make it on your own, but we don't have to grow up translate We can Stay forever young translate Living on my sofa, drinking rum and cola translate Underneath the rising sun translate I could give a thousand reasons why translate But you're going, and you know that translate All you have to do is Stay a minute translate Just take your time translate The clock is ticking, so Stay translate All you have to do is wait a second translate Your hands on mine translate The clock is ticking, so Stay translate

All you have to do is translate All you have to do is Stay translate Won't admit what I already know translate I've never been the best at letting go translate I don't wanna spend the night alone translate Guess I need you, and I need to translate Make it on my own, but I don't wanna grow up translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
We can Stay forever young translate Living on my sofa, drinking rum and cola translate Underneath the rising sun translate I could give a million reasons why translate But you're going, and you know that translate All you have to do is Stay a minute translate Just take your time translate The clock is ticking, so Stay translate All you have to do is wait a second translate Your hands on mine translate The clock is ticking, so Stay translate All you have to do is translate

All you have to do is Stay translate All you have to do is Stay translate So Stay, yeah translate All you have to do is Stay a minute translate Just take your time translate The clock is ticking, so Stay translate All you have to do is wait a second translate Your hands on mine translate The clock is ticking, so Stay translate All you have to do is Stay translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود

320
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه