تصویر آهنگ دروغ تعطیل از زد بازی

دانلود + متن آهنگ دروغ تعطیل از زد بازی

آلبوم: Dorough Tatil

Dorough Tatil

👁 ٣٣٢هه هه

ام جی

گوش کن

چ از رو هم نمیره آخه

ما این کارو شروع کردیم

پرچمتون ما اول فرو کردیم

مث آفتاب طلوع کردیم

آره حقیقت همینه زاخار دروغ تعطیل

می دونم آرزوت اینکه اسمتو بیارم

ولی نگران نباش چون که مث تو زیادن

دانلود آهنگ دروغ تعطیل از زد بازی

یه مش ابی مبی دورت همش اسمتو می دادن

به من میگن ام جی یعنی زاخار اصلی

من چلو کبابم تو مث سالاد فصلی

دیگه بازارت گرم نیست لای ... گروه ها

همش می سازی دروغا

به ما می گی اون وریر

خودت در به در نبال ویزای اروپا

نترس رات میدیم

بیای خواستگاری تنقلات می دیم

این چیزا عادی بابا نیار لفظ لاتی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

فحش بسه داشی

چی بود اورده بودی آدم قحط حاجی

دماغش باند پیچی می گه شر داشته

نکنه ابروهاشم اون با چاقو برداشته

چی می گی ترک کردی دیگه تو نیستی بنگی

سگ کی باشی که با پلیس بجنگی

ما این کارو شروع کردیم

پرچمتون ما بودیم که فرو کردیم

مث آفتاب طلوع کردیم

آره حقیقت همینه زاخار دروغ تعطیل

آره هنوز راس راس راه میرم

اسفالت سهله

انقدر پشتم گرمه انگار رو آفتاب خوابیدم

چون من اومدم تو شهر ولی ندیدم ردتو پ نبینم حرف مفت بزنی

چون رو می کنم سریعا دستتو

می خواستی یروزی بری تو ام تی وی

ولی چی شد زاخار ولی دیدیمت تو جم تی وی

تز می دی می گی می خوای توی رینگ بمونی

متن آهنگ دروغ تعطیل از زد بازی

تو ری ... ِ مونی

شرط نمی بندن روت بای نیم غرونی

جلوم جوری میلنگی انگار شله تاندونت

یه بیتم می ارزه به کل آلبمت

مث گل بالکنت دیگه پلاسیدی

فک نکن سامان نمی خونه دیگه تو باعثیفک نکن به خاطر تو کردش خدافظی

می گردی دنبال کی می خوای بری سراغ چی

تو کبریتی عمرا یهو خمپاره شی

جوابتو ندادیم برا ده سال پیشه

عقدش مونه واسه ده سال پیشه

وا کن اخماتو پاشو حرفاتو بزن

می خوای منو ببینی پ در لب تاپو ببند

ما این کارو شروع کردیم

پرچمتون ما بودیم که فرو کردیم

مث آفتاب طلوع کردیم

آره حقیقت همینه زاخار دروغ تعطیل

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background