متن آهنگ Na از Zazie

👁 ٥٩Qui a piqué mon cartable, qui a mangé tous *** bonbecs

Qui a dormi dans mon lit translate

Et qui m'a trompé aussi sec ?

Qui c'est qui m'a dit tout est fini, c'est pas moi je regrette translate

C'est celui qui dit qui est translate

(refrain) translate

Na Na Na Na Na Na Na oho x2 translate

N'allez pas me dire que c'est ça le bonheur oho

J'ai déjà connu le pire donc est le meilleur

Qui est heureux en amour ? Allez j'attends, levez le doigt ! translate

Qui c'est qui l'attend toujours, c'est pas moi, mais si c'est moi ! translate

Qui n'a que ses yeux pour pleurer ? translate

(refrain) translate

Mais qui voudrait d'une fille en colère

Qui a perdu tous ses hommes à la guerre ?

Le charme n'opère que sur un coeur ouvert, ouvert

Mais qui va se retrouver bientôt toute seule devant sa télé

Célibataire, sait plus quoi faire pour se faire remarquer

Qui c'est qui va crier sur les toits, aimez-moi ! translate

C'est celui qui crie, qui l'est translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Na Na Na Na Na Na Na oho x2 translate

N'allez pas me dire que c'est ça le bonheur

Quand on a vécu le pire, on veut le meilleur

Na Na Na Na translate

English translation: translate

Who pricked my briefcase translate

That ate all my bonbecs translate

That slept in my bed and translate

That cheated me so dry? translate

Who this is that said me all is finished translate

This is not me translate

I regret the one that says that is translate

(refrain) translate

Na Na Na Na Na Na Na oho x2 translate

Will not say me that this is that translate

The happiness oho I HAVE deja known translate

The worse one as much as the better one translate

Who is happy in love? translate

Go I await, get up the finger! translate

متن آهنگ Na از Zazie

Who this is that the always awaits translate

This is not me, but if this is me! translate

Who has only its eyes to cry? translate

(refrain) translate

But that would want of a girl in anger translate

That lost all its men has the war charms translateIt operates only on a heart translate

Open, open translate

But that will rediscover itself soon translate

All alone in front of his Unmarried TV translate

Knows more what to do to point out itself translate

That this is translate

That will scream on the roofs, like me! translate

This is the one that screams, that there is translate

Na Na Na Na Na Na Na oho x2 translate

Will not say me that this is translate

That the happiness translate

When one lived the worse one translate

One wants the better one translate

Na Na Na Na translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background