متن آهنگ You Got It از Young Sparrow and DJ Dragon Nutz

- 0 👁Young Sparrow translate Ladies and gentlemen translate Boys and girls translate Attention! translate Girl, don't keep me waitin' now translate Need you to shake it, turn and break it down translate Yeah, you know You Got It now translate Got, got it now translate Turn up and break it down translate You got me faded, you got me wasted translate You want a soldier translate You Got It, baby (You Got It) translate Girl, don't keep me waitin' now translate Need you to shake it, turn and break it down translate I know You Got It (Got it) translate You Got It, You Got It translate I know you want it (Want it) translate You want it, you want it translate I know you see it (See it) translate We see it, we see it translate I know you need it translate I know what you need translate Leggo translate I got it, you need it, ay translate Come and let me see it, ay translate You better believe it, yeah translate I just need a reason why translate

Don't play no games, 'lil mama translate Keep it one thousand translate 'Cause you could be here today translate But you could be gone tomorrow translate 'Cause translate My life so crazy amazing translate Problems, I roll 'em and blaze 'em translate Whiskey, my only vacation translate Freedom, my only temptation translate I'm too gone translate I'm too faded translate I've two shots translate So don't place that workout translate That Kanye, I say both down this party translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Girl, don't keep me waitin' now translate Need you to shake it, turn and break it down translate Yeah, you know You Got It now translate Got, got it now translate Turn up and break it down translate You got me faded, you got me wasted translate You want a soldier translate You Got It, baby (You Got It) translate Girl, don't keep me waitin' now translate Need you to shake it, turn and break it down translate I like how you pop it, you're a pop star (Pop it) translate I like how you rock it, you're a rock star (Rock it) translate I like how you drop it, you're a twerk god (Drop it) translate You like when I'm watchin' translate You know that I'm watchin' translate She gon' roll it for me translate I can't eat, I can't breathe translate I've been with her for weeks translate NYC to Paris translate Sippin' sex on the beach translate Holdin' hands in the street translate She got voodoo on me translate

I feel like I cannot sleep translate I've been drunk in love translate She's my Beyoncé (Oh) You cannot touch her (Oh) translate 'Cause she's too [?] (Oh) translate I wanna clean it, mop it, hop it, top it, drop it translate Take a picture of it, like it, crop it translate Take my heart and put it in her pocket translate Girl you got me, girl you got me translate Girl, don't keep me waitin' now translate Need you to shake it, turn and break it down translate Yeah, you know You Got It now translate Got, got it now translate Turn up and break it down translate You got me faded, you got me wasted translate You want a soldier translate You Got It, baby (You Got It) translate Girl, don't keep me waitin' now translate Need you to shake it, turn and break it down translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه