متن آهنگ Rihanna از Yo Gotti Young Thug

- 23 👁I just got me a Rihanna translate She love a nigga persona translate So used to whippin Madonna translate Cookin' up like Benihana translate I give a check to my mama translate Then I go flex in designer translate I just got me a Rihanna translate I just got me a Rihanna translate What You Got translate Hunnid bands for them bitches translate Hunnid rounds for them niggas translate Riding foreign like a rental translate Sky ain't never been a limit translate If she ain't down when I come around translate Young nigga ain't fuckin' with her translate I just got me a Rihanna translate So used to whippin' Madonna translate Ohhhhhhhhhhhh translate So many watches they think I'm a jeweler translate But I'm just obsessed with the time (Obsessed) translate When I go so hard like everyday like I'm broke translate But I'm just in love with the grind (I AM) translate I started out with a eight (Eight) translate I ended up with a nine translate I seen my first hundred thousand translate In fives tens and twenties It fucked up my mind (Whoa) translate I had to get me some money (money) translate All of my niggas a hunnid (hunnid) translate This a sky dweller translate It don't have no stones translate And this shit a half of a hunnid translate I don't got goons I got creatures (creatures) translate Niggas so hungry they eat cha (Eat cha) translate If the bitch wanna hear that Yo Gotti Dope boy shit all in her speakers And I want a brand new Bugatti (Gatti) translate So I can pull up on Madonna (Skkrrr) translate And I got that Taylor Swift and that Kylie Jenner and that Hannah Montana translate And I got that boy translate They call it dog food translate

I'm tryna eat I want all food translate And I got that Katy Perry and Madonna translate Bitch better have my money like Rihanna translate I just got me a Rihanna translate She love a nigga persona translate So used to whippin Madonna translate Cookin' up like Benihana translate I give a check to my mama translate Then I go flex in designer translate I just got me a Rihanna translate I just got me a Rihanna translate What You Got translate Hunnid bands for them bitches translate Hunnid rounds for them niggas translate Riding foreign like a rental translate Sky ain't never been a limit translate If she ain't down when I come around translate Young nigga ain't fuckin' with her translate I just got me a Rihanna translate So used to whippin' Madonna translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Keep the keys like Alicia (keys) translate Loud pack no reefer (reefer) translate Shots fired I decease ya (bang bang) translate Low number I'll meet ya (Let's get it) Get me a Rihanna translate But I'm a piranha (piranha) translate I eat when I wanna (I wanna) translate Got rich on the corner  (rich) I got that Al Green translate I got Miley Cyrus translate Got bricks of Madonna (bricks) translate Twenty two for that thirty six translate Cuz the two for my runners translate Balenciagas I done em (Whoo) A mansion for mama I ain't got shit for a bitch translate We only saving the money translate We get the tens, the twenties, the fifties translate We only saving the hunnids translate Know what we do with the ones and fives translate Yeah we hit Magic on Monday (floor) I'm tryna knock up Rihanna translate I'm tryna take her to mama (mama) translate I'm tryna run up a check (I AM) translate I'm tryna fuck up the summer translate I just got me a Rihanna translate She love a nigga persona translate So used to whippin Madonna translate Cookin' up like Benihana translate I give a check to my mama translate Then I go flex in designer translate I just got me a Rihanna translate

I just got me a Rihanna translate What You Got translate Hunnid bands for them bitches translate Hunnid rounds for them niggas translate Riding foreign like a rental translate Sky ain't never been a limit translate If she ain't down when I come around translate Young nigga ain't fuckin' with her translate I just got me a Rihanna translate So used to whippin' Madonna translate I just got me a Rihanna translate She like a nigga persona translate I fuck with her forever translate She was there when I had nothing translate She kept it loyal forever translate She can be spoiled forever translate We back to back in the ghost translate She keep a real nigga focused translate I just got me a Rihanna translate She like a nigga persona translate She like the fact that I’m thuggin’ And never turn down for nothing translate She know I get to the money translate She never trip off the money translate She my lil’ soldier forever She kept it loyal forever translate I just got me a Rihanna translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه