متن آهنگ نیستی از یاس

Nisti - Na Aslan

- 0 👁Aham Nirguna Akshara Nirmala Kutastha Kevala Satchitananda translate I am the mother of all manifested forms translate I am the father known as the immovable substratum translate My children are the names born of mind translate In me they move and shift forms like waves translate None knows me through empty reasoning translate Except through the words of the indomitable Shruti translate I am the subtler than the subtle and the greatest translate I am the Lord of the Chariot with five horses translate Aham Nirguna Akshara Nirmala Kutastha Kevala Satchitananda translate I weave the universe with myself as the material translate

I am the One translate Non dually One translate I am the Primodial Self translate I am the Absolute translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Aho aham namo mahyam, Vinasho yasya nasti me translate Brahmadis tamba paryantam jagan nasho pi tishthitah translate I am the mother of all manifested forms translate I am the father known as the immovable substratum translate My children are the names born of mind translate In me they move and shift forms like waves translate None knows me through empty reasoning translate Except through the words of the indomitable Shruti translate I am the subtler than the subtle and the greatest translate I am indeed the Lord of this Chariot translate

Aham Nirguna Akshara Nirmala Kutastha Kevala Satchitananda translate Aham Nirguna Akshara Nirmala Kutastha Kevala Satchitananda translate I am the One translate Non dually One translate I am the Primordial Self translate I am the Absolute translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه