متن آهنگ Nostalgia از Yanni

آلبوم: Ultimate Yanni

👁 ٦٧"On Sacred Ground" translate

Within your soul on sacred ground translate

Creation's song alive with sound translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Let your light come shining translate

Fly on translate

Within your heart on sacred ground translate

متن آهنگ Nostalgia از Yanni

Upon surrender all is found translateLet your light come shining translate

Fly on translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background