تصویر آهنگ Look At Me! از XXXTENTACION

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Look At Me! از XXXTENTACION

آلبوم: Look At Me!

👁 ٣٢٠٩٢
امتیاز ٧.٧ از ٥٥ نظرAyy, I'm like "Bitch, who is your mans?" (ay) ای،من از جن*ده ها خوشم میاد مرد تو کیه؟

Can't keep my *** in my pants (ay) نمیتونم کیرمو تو شلوارم نگه دارم

My *** don't love me no mo' (ay) عوضیم من رو دوست نداره نه ماه

She kick me out, I'm like vro اون منو بیرون انداخت ، من مثل برادر بودم(vro=bro)

"Damn son, where'd you find this?" پسر لعنتی،این زن شوهر دار رو از کجا پیدا کردی؟(آخر متن mrs نه this)

Yah, ay یاه،ای

Yah, ay, yah یاه،ای،یاه

Ay, haha, yah, yah, yah ای،هاها،یاه،یاه،یاه

Ay ای

دانلود آهنگ Look At Me! از XXXTENTACION

Ay, ay, ay ای،ای،ای

I'm like "Bitch, who is your mans?" (ay) من عوضیا رو دوست دارم .مردای تو کیه؟

Can't keep my *** in my pants (ay) نمیتونم کیرمو تو شلوارم نگه دارم

My *** don't love me no mo' (ay) عوضیم من رو دوست نداره نه ماه

She kick me out, I'm like vro (ay) من را بیرون میکند من مانند vro هستم

That *** don't wanna be friends (ay) اون *** نمیخواد باهم باشیم

I gave her dick, she amen (ay) من به اون کیرم و دادم ، اون گفت آمین((در پایان سرود یا دعا میگویند آمین))

She put her tongue on my *** (ay) او زبانش را روی *** من گذاشت

Look at my wrist, about ten (ay) به ساعت من نگاه کن حدود ده هزار دلار

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Just got a pound of the boof (ay) فقط ی پُند از بوف گرفتم (بوف : نوعی مواد مخدر)

Brought that *** straight to the booth (ay) اون لعنتی را مستقیم به غرفه آورد

Tommy my Hilfiger voots (ay) تامی مای هیلفیگر رای می دهد

She said, "wan' fuck?" Bitch, I do (ay) اون زن بهم گفت:سکس میخوای؟.جنده ،من انجامش میدم

You put a gun on my mans (ay) تو اسلحه ای روی مردان من گذاشتی

I put a hole in your parents (ay) منم ی سوراخ رو پدر و مادرت ایجاد کردم

I just got lean on my ksubis (ay) من فقط به ksubis خودم تکیه کردم

I got a UZI, no Uzi, yah من یک یوزی گرفتم( نوعی تفنگ)

Fuck on me, look at me, ay منو نگاه کن .بگام .آی

Fuck on me, yah, look at me, ay کیرم تو *** دخترای کلاس

Look at me, look at me, yah منو نگاه کن منو نگاه کن یاه

Fuck on me, yah, ay بگام یاه آی

Look at me, yah, *** on me منو نگاه یاه بگام

Look at me, *** on me, yah منو نگاه .بگام آی

Look at me, *** on me منو نگاه کن یاهع روی من بالا پایین کن?

Yah, ay یاه،ای

Tell these *** niggas, voot me up, *** up به اونا بگو لعنت به تعمب زده ها ، به من رای بده، حرف زدن

Ay, shouts out Bans and them و آهنها Bans فریاد می‌زنند.

متن آهنگ Look At Me! از XXXTENTACION

Ay ای

I took a white *** to Starbucks من یه *** ی سفید را به استارباکس بردم

That little *** got her throat fucked اون عوضی کوچولو گلویش را ×ایید.

I like to rock out like I'm misfit من دوست دارم جوری تکان بخورم که انگار نا مناسبم

My emo *** like her wrist slit عوضی ایمو من مثل شکاف مُچش .Curly hair *** like I'm Corbin عوضی مو فرفری مثل من کوربین هستم

Got like three bitches, I'm Mormon ۳ تا *** گرفتم من مورمونم

Skeet on your main bitch's forehead اسکیت روی پیشانی عوضی اصلیت

Don't want your pussy, just want head بیدمشک خود را نمی خواهید، فقط سر می خواهید

Look at me, *** on me منو نگاه کن یاهع روی من بالا پایین کن?

Look at me, *** on me منو نگاه کن یاهع روی من بالا پایین کن?

Look at me, *** on me منو نگاه کن یاهع روی من بالا پایین کن?

Look at me, yah, ay! من رو نگاه کن یاه ای

Look at me, *** on me منو نگاه کن یاهع روی من بالا پایین کن?

Look at me, *** on me منو نگاه کن یاهع روی من بالا پایین کن?

Look at me, *** on me منو نگاه کن یاهع روی من بالا پایین کن?

Look at me, yah! به من نگاه کن . اره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
§
 
0
واجدانا این همه فحشای خاک برسری؟! 😐😂دست کمی از تتلو نداره وجدانا اصلا باورم نمیشه من اینو تو سیستم پلی کردم صداشم تا آخر دادم حالا به این وضع😐😐😐😂😂😂😂😂

user avatar
کیان
 
0
اینا الکین

user avatar
Arsalan
 
0
یاد دیس اجیلی اوفتادم

user avatar
 
0
چه فشایی داده که من نمیدونستم 😐😂

user avatar
آرمان
 
0
این همون اثر منفیه😂
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background