متن آهنگ Redemption (106bpm) از World Hip Hop Beats

👁 ٣١"بـــه نـــام خــدا"

خدا كيه!؟ ، قراره من باشم و شما // شما كى باشى؟

مگه بيكارى يا ميخارى // كه مى خواى با من باشى؟

من يه آدمه كثيفم اصلا گناه چيه؟! // اينجا كجاس ، من كيم؟

نمى دونم ولى هر چيم هر كيم // مشتيم بد مى گم؟ همه جا رد ميشم

والا من همه كارا رو خوب مى كنم // اونا ان كه بد مىدن

اه لعنتياى آماتور من يه دستگاهه جديد ساختم // كه باش به واقعيت تبديل ميكنم

همه خوابامُ همه راها رو رفتم // آخرش به همين راه شد ختم ختمم پس

واسه همينه كه ميكنم گوز گوز من تلاش // روز روز شب براش چون از موضع بالا نگاه ميكنم

كارامُ برو بالا و گوز شو ولى بدون بالاش // هيچي نيست داداش گوش كن

به چيزى لب نزن ، مثله ما همون كف بپر // توى خون غلت بزن ، ولى عر نزن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

حتى اگه تو اين لات خونه هنوز شلوار پاته // حتى اگه حرفات داغه افتاده باش

مثه سينه هاى پير زن هفتاد ساله // ولى به موقعش دهنتو باز كن جر بده

مثه يه سرباز آره هنجرتو ول بده آزادشه // فاز بگير باش كت باز بكن باهاش عشق ، عشق؟؟؟

قلبِ ما كه شيشه اس هزار بار شكست // سلامتى سه كس،سرباز زندانى بى كس

سلامتى آقا فريد كفاش سره كوچه كه // هميشه همه كفشامونو درست كرد

واسه قدماى بزرگتر // خاكه پاى مرديم كه هميشه كرسنس

ولى‌يه خانوادرو سير كرد // اَه توف به كسى كه دكترا داره ولى از سيكل كمتره

انسانيت به مدرك نىـ // مدرك اينه كه با خودت چن چندى‌

هيپ هاپ يه فرهنگِ نفهم // پس من بى فرهنگ نيستم عوضى

فرهنگه تو باعث ميشه نجنگى من ميشم وحشى؟ // مشتى اصلا مسايل شهروندى شرطى

من هرچى ، آشغال ميبينم ميندازمش سطل

متن آهنگ Redemption (106bpm) از World Hip Hop Beats

هرچى جدول هرچى سنگ فرش هس ميشمرمش // من هرچیـ تنگدست هرچى بدبخت هس ميشناسمش

پس ، من انسانم نه تو ، نه نه تو...

من از همه خوردم چپ و راست ، كم و كاستزياد دارم ولى كم ندارم // آره حرف زياد دارم ولى حرف ندارم

من از همه خوردم ، ولى به همه گفتم زدم

تو ام بگو زده ، سه نكن // ما رو جلو جمع ، نگو سنمو ريا ميشه

اره من يه فنچم // با عقايد يك نسل

من يه ماهيه كوچولو ام ، خلاف يه رود كه ميدونه يه روز // كوسه ها ام ميان ميدن بش دست

من يه ماهيه قرمز بيرون يه تنگم // كه به اميد درياچه هنوز زندس

من يه خلاف عرفم كه يه شب تا صبح ، لاى كاغذام تنها بودم و اينارو گفتم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background