متن آهنگ Zan از Viguen

آلبوم: Dirooz Emrooz

زن

👁 ٥٢زن زیبا بود در این زمونه بلا

خونه بی بلا هرگز نمونه ای خدا

زن گل ماتمه

خار و گل با همه

زن نامهربون دشمن جونه

دل سرای غمه

غم عالم کمه

خونه دل دمی بی زن نمونه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بی دل و دلبرم

بی سر و همسرم

شاخه بی برم بی همزبونم

هرکه دارد گلی

رقع آب و گلی

من بی دل چرا تنها بمونم

بی دل و بی نشان

متن آهنگ Zan از Viguen

آخر ای آسمان

شادی روز و روزگار من کومرغ پر بسته ام

خسته ام خسته ام

بی قرارم بگو قرار من کو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background