تصویر آهنگ Bigharar از Viguen

متن آهنگ Bigharar از Viguen

بی قرار

👁 ٣٧دل بی قراره

آروم نداره

دل بی قراره

آروم نداره

دل بی قراره

آروم نداره

چون کسی رو که دوست دارم انگشت شماره

وفا نداره صفا نداره

چون میدونه دوسش دارم هی در فراره

شبا توی خواب میبینم میاد کنارم

میگه به جز تو کسیو من دوست ندارم

رویای شیرین شبم وقتی میمیره

تا منه عاشق تو بیداری پا میزارم

دل بی قراره

آروم نداره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چون کسی رو که دوست دارم انگشت شماره

وفا نداره صفا نداره

چون میدونه دوسش دارم هی در فراره

دل بی قراره

آروم نداره

چون کسی رو که دوست دارم انگشت شماره

وفا نداره

چرااا صفا نداره

چون میدونه دوسش دارم هی در فراره

قصه ی عشق و عاشقی توی کتابه

مثل یه دریا میمونه اما سرابه

حالا که من عاشق شدم تو این زمونه

تموم نقشه های من نقشه بر آبه

دل بی قراره

متن آهنگ Bigharar از Viguen

آروم نداره

چون کسی رو که دوست دارم انگشت شماره

وفا نداره

چراااصفا نداره

چون میدونه دوسش دارم هی در فرارهدل بی قراره

آروم نداره

چون کسی رو که دوست دارم انگشت شماره

وفا نداره

صفا نداره

چون میدونه دوسش دارم هی در فراره

چون میدونه دوسش دارم هی در فراره

آره دل بی قراره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background