متن آهنگ Happiness از Various Artists

آلبوم: Music from Bensound

👁 ٧٧If you were a girl and I was a boy translate

I'd want you to come and play with toys translate

If you were a mitten and I a glove translate

Til' hold hands want to snuggle up translate

If you were the snow and I a sled translate

Put a warm hat up on your head translate

Happy is good and happy is free translate

Happy is you and happy is me translate

Happy is good and happy is fun translate

Happy is two and happy is one translate

If you want to go out to a mall translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Grab a giant cart and fill it all translate

Buy you a trucker and electric car translate

Fill it with a thousand chocolate bars translate

Happy is good and happy is free translate

Happy is you and happy is me translate

Happy is good and happy is fun translate

Happy is two and happy is one translate

If you were Jupiter and I was Mars translate

Circle back together and around the stars translate

If you were the stars and I was space translate

متن آهنگ Happiness از Various Artists

Travel round forever and ever embrace translate

Happy is good and happy is free translate

Happy is you and happy is me translateHappy is good and happy is fun translate

Happy is two and happy is one translate

Happy is good and happy is free translate

Happy is you and happy is me translate

Happy is good and happy is fun translate

Happy is two and happy is one translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background