متن آهنگ Hamseda از Various Artists

همصدا

👁 ٦٠رپ فارس دو بخش است

یا ددی داده موندن احمق

یا بد به فکر درآمدن و مخشون بسته س

خوب گوش کن اول، دسته ی اول

دست به خودکار نزن پربار نی کارت

قلمم میگادت

ایرادت اینه راه میری ولی تو بیراهه

مینالی از چی وقتی بسیجن

فک فامیلا که غمتو نبینن

مرد شدی حالا تویی پولای بابات

زیادیه پس میخری سیگاری تا باش

شعر بنویسی

ولی توخالی بالاخونه

پایین چسب زخم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

میمالی شب به شب

خوابی حتی تو بیداری

بیناییت که فقط صرف زینت و زیبایی میشه

به چی میبالی دیگه؟

ویزایی که تو پاس ایرانیته؟

نه به اینا نی

البسه ت فقط برا در و دافا دارن گیرایی

گوشم پره از این شعارا

رپ کالا نی که بخریش با دلارات

مناجات دله با قلم

به قول قاسمی نی کار شماها

تو همه حرفات بی منی

انگاری از دهن عقیمی

حیف وقتی نی

متن آهنگ Hamseda از Various Artists

پس بریم به دسته ی دوم برینیم

واضحه مسئله

تو فاسدی، گذشته تاریخ مصرفت

بالاخره دفترت حامی فقراس یا مفسر مذهبه؟گیری تو مهلکه یه سؤال

مقصدت کجاس پسر شجاع؟

رپکنی یا کمونیستی یا پی خدا؟

بنده خدا آرزوهات گشنه ن

به هر دری میزنی واس خاطر شهرت کسمغز

تو که مشوقت سولاخ *** زیدته

چی داری میگی؟ لابد دوباره نرسیده جنس بهت

یه روز اسطوره ت لنینه یه روز طیبه

تنها چیزی که جر دادی شیکم کیکته

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background