متن آهنگ Ride از twenty one pilots

- Ride

- 18 👁

ژانر: راک - Alternative

موضوع: موسیقی - امید
I just wanna stay in the sun where I find translate I know it's hard sometimes translate Pieces of peace in the sun's peace of mind translate I know it's hard sometimes. translate Yeah, I think about the end just way too much translate But it's fun to fantasize translate On my enemies who wouldn't wish who I was translate But it's fun to fantasize. translate Oh, oh, oh, oh translate Oh, oh, oh, oh. translate I'm fallin' so I'm taking my time on my ri-i-i-ide translate Oh, oh, oh, oh translate I'm fallin' so I'm taking my time on my Ride translate Takin' my time on my Ride. translate "I'd die for you" that's easy to say translate We have a list of people that we would take translate A bullet for them, a bullet for you translate A bullet for everybody in this room translate But I don't seem to see many bullets coming through translate See many bullets coming through translate Metaphorically, I'm the man translate But literally, I don't know what I'd do translate

"I'd live for you" and that's hard to do translate Even harder to say, when you know it's not true translate Even harder to write, when you know that's a lie translate There were people back home who tried talking to you translate But then you ignore them still translate All these questions they're for real, like translate "Who would you live for?" translate "Who would you die for?" translate And "Would you ever kill?" translate Oh, oh, oh, oh translate Oh, oh, oh, oh. translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I'm fallin' so I'm taking my time on my ri-i-i-ide translate Oh, oh, oh, oh translate I'm fallin' so I'm taking my time on my Ride translate Takin' my time on my Ride. translate I've been thinking too much translate I've been thinking too much translate I've been thinking too much translate I've been thinking too much, (Help me.) translate I've been thinking too much, (I've been thinking too much) translate I've been thinking too much, (Help me.) translate I've been thinking too much, (I've been thinking too much) translate I've been thinking too much. translate Oh, oh, oh, oh translate Oh, oh, oh, oh. translate I'm fallin' so I'm taking my time on my ri-i-i-ide translate Oh, oh, oh, oh translate I'm fallin' so I'm taking my time translate

Takin' my time on my ri-ide. translate Whoa, oh, oh translate Oh, oh, oh, oh translate Oh, oh, oh, oh. translate I'm fallin' so I'm taking my time on my ri-i-i-ide translate Oh, oh, oh, oh translate I'm falling so I'm takin' my time on my… I've been thinking too much, (Help me.) translate I've been thinking too much, (Help me.) translate I've been thinking too much, (I've been thinking too much) translate I've been thinking too much, (Help me.) translate I've been thinking too much, (I've been thinking too much) translate I've been thinking too much, (Help me.) translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه