تصویر آهنگ Guns for Hands از twenty one pilots

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Guns for Hands از twenty one pilots

تفنگ ها برای دستان

👁 ٣٢٢I know what you think in the morning من می دونم صبح به چی فکر می کنی

When the sun shines on the ground وقتی نور آفتاب روی زمین می تابه

And shows what you have done و نشون می ده که چیکار کردی

It shows where your mind has gone و نشون می ده که ذهنت کجا رفته

And you swear to your parents و تو به پدر و مادرت قول میدی

That it will never happen again که هرگز دوباره این اتفاق نمیفته

I know, I know-ow-ow what that means, I know-ow-ow-ow من می دونم، من می دونم این چه معنی‌ای میده، من می دونم

That you all have guns که همه شما تفنگ دارین

And you never put the safety on translate

And you all have plans و همه شما میخواین که

To take it, to take it, don't take it, take it, take it ازش استفاده کنین(جون خودتون رو بگیرین)، ازش استفاده نکنین.

دانلود آهنگ Guns for Hands از twenty one pilots

I'm trying, I'm trying to sleep من تلاش می کنم، تلاش می کنم که بخوابم

I'm trying, I'm trying to sleep من تلاش می کنم، تلاش می کنم که بخوابم

But I can't, but I can't when you all have اما نمی تونم، نمی تونم وقتی همه شما

Guns for Hands, yeah translate

I'm trying, I'm trying to sleep من تلاش می کنم، تلاش می کنم که بخوابم

I'm trying, I'm trying to sleep من تلاش می کنم، تلاش می کنم که بخوابم

But I can't, but I can't when you all have اما نمی تونم، نمی تونم وقتی همه شما

Guns for Hands, yeah translate

Let's take this a second at a time بیاین این یک لحظه رو در همین زمان دریابیم

Let's take this one song, this one rhyme translate

Together, let's breathe با همدیگه، بیاین نفس بکشیم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Together, to the beat با همدیگه، با ضرب آهنگ

But there's hope out the window اما بیرون پنجره امید وجود داره

So that's where we'll go پس اونجا جایی هست که ما به سمتش میریم

Let's go outside and all join hands بیاین بریم بیرون و همه دستامون رو به هم بدیم

But until then you'll never understand اما تا اون زمان هیچوقت متوجه نمیشین

That you all have guns که همه شما تفنگ دارین

And you never put the safety on translate

And you all have plans و همه شما میخواین که

To take it, to take it, don't take it, take it, take it ازش استفاده کنین(جون خودتون رو بگیرین)، ازش استفاده نکنین.

I'm trying, I'm trying to sleep من تلاش می کنم، تلاش می کنم که بخوابم

I'm trying, I'm trying to sleep من تلاش می کنم، تلاش می کنم که بخوابم

But I can't, but I can't when you all have اما نمی تونم، نمی تونم وقتی همه شما

Guns for Hands, yeah translate

Yeah, yeah, yeah, yeah translate

Yeah, yeah, yeah, yeah translate

Yeah, yeah, yeah, yeah translate

Yeah, yeah translate

Yeah, yeah, yeah, yeah translate

Yeah, yeah, yeah, yeah translate

Whoo! translate

Da-da-da-da-da... translate

Da-da-da-da-da... translate

متن آهنگ Guns for Hands از twenty one pilots

Da-da-da-da-da, ah uh... translate

Da-da-da-da-da... translate

We've turned our hands to guns ما دست هامون رو تبدیل به تفنگ کردیم

Traded our thumbs for ammunition شست دست هامون رو تبدیل به ابزاری برای حمله کردیم

I must forewarn you, of my disorder, or my condition من باید به شما از قبل هشدار بدم، درمورد اختلالم، یا وضعیتم

Cause when the sun sets چون وقتی خورشید غروب میکنهIt upsets what's left of my invested interest باقیمونده انگیزم رو رو بالاتر می بره

Interested in putting my fingers to my head انگیزم برای گذاشتن انگشتام روی سرم(کشتن خودم)

The solution is, I see a whole room of these mutant kids translate

Fused at the wrist translate

I simply tell them they should shoot at this translate

Simply suggest my chest and this confused music, it's translate

Obviously best for them to turn their guns to a fist translate

I'm trying, I'm trying to sleep من تلاش می کنم، تلاش می کنم که بخوابم

I'm trying, I'm trying to sleep من تلاش می کنم، تلاش می کنم که بخوابم

But I can't, but I can't when you all have اما نمی تونم، نمی تونم وقتی همه شما

Guns for Hands, yeah translate

I'm trying, I'm trying to sleep (I'm trying to sleep) translate

I'm trying, I'm trying to sleep (I'm trying to sleep) translate

But I can't, but I can't when you all have اما نمی تونم، نمی تونم وقتی همه شما

Guns for Hands, yeah translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background