متن آهنگ Guns for Hands از twenty one pilots

تفنگ ها برای دستان

- 149 👁

موضوع: جنگ - موسیقی
I know what you think in the morning translate When the sun shines on the ground translate And shows what you have done translate It shows where your mind has gone translate And you swear to your parents translate That it will never happen again translate I know, I know-ow-ow what that means, I know-ow-ow-ow translate That you all have guns translate And you never put the safety on translate And you all have plans translate To take it, to take it, don't take it, take it, take it translate I'm trying, I'm trying to sleep translate I'm trying, I'm trying to sleep translate But I can't, but I can't when you all have translate Guns for Hands, yeah translate I'm trying, I'm trying to sleep translate I'm trying, I'm trying to sleep translate But I can't, but I can't when you all have translate Guns for Hands, yeah translate Let's take this a second at a time translate Let's take this one song, this one rhyme translate Together, let's breathe translate

Together, to the beat translate But there's hope out the window translate So that's where we'll go translate Let's go outside and all join hands translate But until then you'll never understand translate That you all have guns translate And you never put the safety on translate And you all have plans translate To take it, to take it, don't take it, take it, take it translate I'm trying, I'm trying to sleep translate I'm trying, I'm trying to sleep translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
But I can't, but I can't when you all have translate Guns for Hands, yeah translate Yeah, yeah, yeah, yeah translate Yeah, yeah, yeah, yeah translate Yeah, yeah, yeah, yeah translate Yeah, yeah translate Yeah, yeah, yeah, yeah translate Yeah, yeah, yeah, yeah translate Whoo! translate Da-da-da-da-da... translate Da-da-da-da-da... translate Da-da-da-da-da, ah uh... translate Da-da-da-da-da... translate We've turned our hands to guns translate Traded our thumbs for ammunition translate I must forewarn you, of my disorder, or my condition translate Cause when the sun sets translate

It upsets what's left of my invested interest translate Interested in putting my fingers to my head translate The solution is, I see a whole room of these mutant kids translate Fused at the wrist translate I simply tell them they should shoot at this translate Simply suggest my chest and this confused music, it's translate Obviously best for them to turn their guns to a fist translate I'm trying, I'm trying to sleep translate I'm trying, I'm trying to sleep translate But I can't, but I can't when you all have translate Guns for Hands, yeah translate I'm trying, I'm trying to sleep (I'm trying to sleep) translate I'm trying, I'm trying to sleep (I'm trying to sleep) translate But I can't, but I can't when you all have translate Guns for Hands, yeah translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه