متن و ترجمه آهنگ Cool Girl از Tove Lo

- 2149 👁
متن و ترجمه آهنگ Cool Girl از Tove Lo امتیاز 10.0 از 2 نظر متن و ترجمه آهنگ Cool Girl از Tove LoYou can run free, I won't hold it against ya translate You do your thing, never wanted a future translate Fuck if I knew how to put it romantic translate Speaking my truth, there's no need to panic translate No, let's not put a label on it translate Let's keep it fun translate We don't put a label on it translate So we can run free, yeah translate I wanna be free like you من میخواهم مثل تو آزاد باشم I'm a, I'm a translate I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a Cool Girl translate Ice cold, I roll my eyes at you, boy translate I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a Cool Girl translate Ice cold, I roll my eyes at you, boy translate Rules you don't like, but you still wanna keep 'em translate Said you were fine so for whatever reason translate

Sure we can chill, try and keep it platonic translate Now you can't tell if I'm really ironic translate No, let's not put a label on it translate Let's keep it fun translate We don't put a label on it translate So we can run free, yeah translate I wanna be free like you من میخواهم مثل تو آزاد باشم download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I'm a, I'm a translate I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a Cool Girl translate Ice cold, I roll my eyes at you, boy translate I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a Cool Girl translate Ice cold, I roll my eyes at you, boy translate I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a Cool Girl translate Ice cold, I roll my eyes at you, boy translate I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a Cool Girl translate Ice cold, I roll my eyes at you, boy translate I got fever highs translate I got boiling blood translate I'm that fire kind translate We could burn together translate

I'm a translate I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a Cool Girl translate Ice cold, I roll my eyes at you, boy translate I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a Cool Girl translate Ice cold, I roll my eyes at you, boy translate I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a Cool Girl translate Too cool for you translate I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a translate I'm a, I'm a Cool Girl, I'm a, I'm a Cool Girl translate Ice cold, I roll my eyes at you, boy translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه