متن آهنگ تو کلاس از تی‌ام بکس

آلبوم: Delbazi

Too Kelas

👁 ١٧٤تی تی تی تی تی تی

... translate

تی تی تی تی تی تی ام بکس

خانومی پشت میزی، نشستیو هی کشته میدی

توی زنگ تفریحم آویزونیم بهت مثه جاکلیدی

نه دیگه پا نمیدی،توی دلت ما رو راه نمیدی

دل سنگ مثه یزیدی ولی بازم واسم عزیزی

روسری رو میری عقب تو ما داغ میکنیم مثه آداپتور

دوروورت هست آدم پر بپا نخورمت مثه آدم خور

پرت میکنه حواسمو خوشکل کلاسمون

هست نازو مهربون خوشکل کلاسمون

چشماش رنگ آسمون خوشکل کلاسمون

هی کنار من بمون خوشکل کلاسمون(2)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

... translate

چشم به در کلاسه تا تو بیای ، قبل خودت بوی عطرت میاد

آخه میدونی که میدی کشته زیاد ، با اون موی بلند تو چش سیات

همه نگاها که شده خیره بهت ، دل همه کلاس انگار گیره بهت

همه کنه شدن نمیکنن ولت ، اینا نمیدونن تو هم سنگه دلت

پاک کردی ما رو تو حواس پرت ، پسرا کشیدن برات صف

از دور که میزنه لبات برق ، دل منم میره برات ضعف

پرت میکنه حواسمو خوشکل کلاسمون

هست نازو مهربون خوشکل کلاسمون

چشماش رنگ آسمون خوشکل کلاسمون

هی کنار من بمون خوشکل کلاسمون(2)

... translate

هی هو ؟ هی هو ؟ هی هو ؟ هی هو ؟

متن آهنگ تو کلاس از تی‌ام بکس

... translate

خانوم نه پا میدی نه دست ، حداقل یه نگاه بنداز از قصد

وای خانومی انگاری از ، دست تو ما غیب شدیم

کاش تخته مثه تو جالب بود ، الان یه چیزی من حالیم بودمیدونم دوس داری بهم فوش بدی ، ولی تقصیره خودته خوشکلی

تو کلاس بیدارم فقط به خاطر شما ، رک بگم نبینمت مغزم میره کما

... translate

خوشکله دانشگاه مشکله داشتنت

وای چقد قشنگه اون مانتوی کوتاه رو تنت(2)

... translate

هی هو ؟ هی هو ؟ هی هو ؟ هی هو ؟

... translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background