تصویر آهنگ Masalei Ni از تی‌ام بکس

دانلود + متن آهنگ Masalei Ni از تی‌ام بکس

آلبوم: Masalei Ni

👁 ٣٤٣
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرامشب با دنیا قهرم

غرق نوره این شهرم

افق شده مقصدم

برم گم شم بر نگردم

صد و نود تو اتوبانم

سرکار میگیره حالم

میگم هیچ مسئله ای، اصن مسئله ای نی

انقده توپه حالم که بی خیالم

میگم هیچ مسئله ای، اصن مسئله ای نی

من یه عمر بازیچه این روزگارم

هی، هو، سرکار بزار برم چون

هی، هو، فازم خیلی بده، ولم کن

ی، هو، سرکار بزار برم چون

هی، هو، فازم خیلی بده، ولم کن

دانلود آهنگ Masalei Ni از تی‌ام بکس

هیچ مسئله ای، اصن مسئله ای

نی نی نی نی نی نی

مسئله ای ...

نی نی نی نی نی نی

مسئله ای ...

نی نی نی نی نی نی

مسئله ای ...

نی نی نی نی نی نی

هر چه دنیا رو ساده تر دیدم

ابلهان رو فراوان دیدم

هر چه دنیا رو ساده تر دیدم

ابلهان رو فراوان دیدم

کل شبو ما بیداریم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بزار شورشو در بیاریم

جردنو میریم بالا پایین

دور دور عین ندیده هاییم

تا دلت بخواد جیبه پره

پرش ور میدم بی دلهره

خیابونای شهر مال خودم

کارد حریف دیگه نمی بُره

جون سرکار خودی ان، همه دختر خاله طوری ان

شلوارا پاره اینا کولی ان، دیگه از زندگی بریدن

دنبال یه کیس فوری ان، همه عملی، فیک، بی کلیهان

یکی چپ یکی راست کلی ان، همش آویزون انگار مریدن

هی، هو، سرکار بزار برم چون

هی، هو، فازم خیلی بده، ولم کن

ی، هو، سرکار بزار برم چون

هی، هو، فازم خیلی بده، ولم کن

هیچ مسئله ای، اصن مسئله ای

نی نی نی نی نی نی

مسئله ای ...

نی نی نی نی نی نی

مسئله ای ...

نی نی نی نی نی نی

مسئله ای ...

نی نی نی نی نی نی

هر چه دنیا رو ساده تر دیدم

ابلهان رو فراوان دیدم

هر چه دنیا رو ساده تر دیدم

متن آهنگ Masalei Ni از تی‌ام بکس

ابلهان رو فراوان دیدم

امشب با دنیا قهرم

غرق نوره این شهرم

افق شده مقصدم

برم گم شم بر نگردم

صد و نود تو اتوبانم

سرکار میگیره حالم

میگم هیچ مسئله ای، اصن مسئله ای نیانقده توپه حالم که بی خیالم

میگم هیچ مسئله ای، اصن مسئله ای نی

من یه عمر بازیچه این روزگارم

هی، هو، سرکار بزار برم چون

هی، هو، فازم خیلی بده، ولم کن

ی، هو، سرکار بزار برم چون

هی، هو، فازم خیلی بده، ولم کن

چی؟...

مسئله ای ...

نی نی نی نی نی نی

مسئله ای ...

نی نی نی نی نی نی

مسئله ای ...

نی نی نی نی نی نی

مسئله ای ...

نی نی نی نی نی نی

مسسئله ای نی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background