متن آهنگ Cha Cha از تی‌ام بکس

👁 ١٢اَ اون دورا میاد بو تو

زومن گرگا همه رو تو

اکیپ همه لات و لوتو

یعنی تو فقط بزن سوتو

این فیکارو اَ من دور کن

فقط اورجینالا رو جور کن

یه لحظه منو بو کن

بویه موفقیته چشم حسودارو کور کن

الان من رسمن توپم

تازه رسیدم فضا بودم

تکون بده بمونم

حالی بده به مودم

تیپم سر تا پا سیاه

که مچ کنم با فانتزیام

زنه خونه بود دورم زیاد

ولی این دافا با بیل و کلنگ میان

ولومو بده تا ته ته

تکون بده بگم به به

کاری کن بزنم چَه چَه

کاری کن بزنم چَه چَه

ولومو بده تا ته ته

تکون بده بگم به به

کاری کن بزنم چَه چَه

کاری کن بزنم

چهَ چَه چَه چَخ

کاری کن بزنم

چَه چَه چَه چَه

کاری بکن بزنم چَه چَه

بابا وِیی بدنتو حول کردی همه رو تو

بابا وِی با اون بدنتو حول کردی همه رو تو

Papi ey! translate

کنترلو

از دست ندی کنترلو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Papi ey! translate

کنترلو

از دست ندی کنترلو

امشب کسی نمیمونه سرپا

غرق میکنیم ما همه دردا

میبرم تورو رو ابرا

آسمونیم ما تا فردا

اکیپم لوتی و گنگ گنگ

رو استیلمون همه هنگن

امشب نتورالا هم پلنگن

ولی واسه من نگیر تو سنگر

ببین نپرس هستیم چند چند

میکوبم رویه تو پرچم

دربیار منو از پنچر

حالا کاری بکن بزنم چَه چَه

ولومو بده تا ته ته

تکون بده بگم به به

کاری کن بزنم چَه چَه

کاری کن بزنم چَه چَه

ولومو بده تا ته ته

تکون بده بگم به به

کاری کن بزنم چَه چَه

کاری کن بزنم

چَه چَه چَه چَه

کاری بکن بزنم

چهَ چَه چَه چَه

کاری بکن بزنم چَه چَه

بابا وِیی بدنتو حول کردی همه رو تو

بابا وِی با اون بدنتو حول کردی همه روتو

Papi ey! translate

کنترلو

متن آهنگ Cha Cha از تی‌ام بکس

از دست ندی کنترلو

Papi ey! translate

کنترلو

از دست ندی کنترلو

مهم نی باشم سوبر های

یه چرخ میرم بالودر فایت

بوجور کش تو پوکر نایت

میرم بالا تر از ویلبر رایت

غریبه باشه پس کنسل جمخودیا همه منزل من

چوریا اگه بد قلقن

سیبیلام بگو دنده بدن ، فوریا

اینجا بینمون همه طیف هس

بر قرارن سر کیفن، دوستاتو بیار حیفن

هواشونو دارم safe ان

میگن حرف پر پشتت

وقت ندارم برا بول شت

شاهین همینه این مدلشه

کاری نکنین حالش یه طوری بشه

ولومو بده تا ته ته

تکون بده بگم به به

کاری کن بزنم چَه چه

کاری کن بزنم چَه چَه

ولومو بده تا ته ته

تکون بده بگم به به

کاری کن بزنم چَ چَ

کاری کن بزنم

چهَ چَه چَه چَه

کاری کن بزنم

چَه چَه چَه چَه

کاری کن بزنم چَه چَه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background