تصویر آهنگ Babylon از تی‌ام بکس

متن آهنگ Babylon از تی‌ام بکس

👁 ١٤٧
امتیاز ٤.٠ از ١ نظردلم برات تنگ شده،دل تنگ توام

خط موهات که سفيد شده

آخرين باری که کنارت ايستادم

خاطره ی قديمی که از تو دارم دوچرخه سواری تو گذشته ست

کودکی منو به دوش گرفته

من بزرگ شدم و تو پير شدی

دلم برای غر زدنات وقتی جوون بودم تنگ شده

دستايی که محکم تو هم قفل شدن،پيشونی هايی که با ملايمت همديگه رو لمس ميکنن

تو روی تخت بيمارستان دراز کشيدی و با لجاجت به من لبخند ميزنی

ازم ميخوای قوی باشم

رويامو کنار نذارم

سخت تمرين کنم و سماجت داشته باشم

بعدش من اميد رو ميبينم

تو هم بايد ببينی

من روی استيج های بزرگتر می ايستم

و با صدای بلند ميخونم

ميخوام که بهم افتخار کنی

مادربزرگ،مادربزرگ،مادربزرگ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ميخوام به آغوش تو برگردم

مادربزرگ،مادربزرگ،مادربزرگ

کيک برنجی های ماه گرد گرد

پدربزرگ تو خونه ميمونه

پدربزرگ ميره بيرون تا بره بقالی

مادربزرگ خونه ميمونه

مادربزرگ سوزن گلدوزی مياره تا کيک برنجی گلدوزی کنه

دلم برات تنگ شده دل تنگ توام

تو گفتی دوست داری که من برات بخونم

من اشک هامو نگه ميدارم

ميخوام دهانمو باز کنم ولی نميتونم نفس بکشم

وقتی اشکامو پاک ميکنم و ميچرخم تا با تو رو به رو بشم

اشک های تو هنوزم روی صورتت جاری ميشن

چشم ها به آرومی بسته ميشن

ازم ميخوای قوی باشم

رويامو کنار نذارم

سخت تمرين کنم و سماجت داشته باشم

بعدش من اميد رو ميبينم

متن آهنگ Babylon از تی‌ام بکس

تو هم بايد ببينی

من روی استيج های بزرگتر می ايستم

و با صدای بلند ميخونم

ميخوام که بهم افتخار کنی

مادربزرگ،مادربزرگ،مادربزرگميخوام به آغوش تو برگردم

مادربزرگ،مادربزرگ،مادربزرگ

کيک های برنجی ماه گرد گرد

پدربزرگ تو خونه ميمونه

پدربزرگ ميره بيرون تا بره بقالی

مادربزرگ خونه ميمونه

مادربزرگ سوزن گلدوزی مياره تا کيک برنجی گلدوزی کنه

من واقعا دلم برات تنگ شده

ميخوام بهم افتخار کنی

مادربزرگ،مادربزرگ،مادربزرگ

ميخوام به آغوش تو برگردم

مادربزرگ،مادربزرگ،مادربزرگ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background