تصویر آهنگ I Feel It Coming از The Weeknd Daft Punk

دانلود + متن + ترجمه آهنگ I Feel It Coming از The Weeknd Daft Punk

آلبوم: I Feel It Coming

👁 ٢٦٢٠
امتیاز ٨.٨ از ٥ نظرYeah, uh translate

Tell me what you really like بهم بگو واقعا چی دوست داری

Baby, I can take my time عزیزم میتونم از وقتم بزنم

We don't ever have to fight ما مجبور نیستیم بجنگیم

Just take it step-by-step فقط باید اونو به ترتیب انجام بدیم

I can see it in your eyes میتونم اونو (حسو) تو چشمات ببینم

'Cause they never tell me lies چون اونا (چشم ها) هیچوقت به من دروغ نمیگن

I can feel that body shake میتونم اون تکون خوردن بدنو حس کنم

And the heat between your legs و حرارت بین پاهاتو (حس کنم)

You've been scared of love and what it did to you تو از عشق ترسیدی و اون با تو چیکار کرد

You don't have to run, I know what you've been through مجبور نیستی فرار کنی، من میدونم که چی بهت گذشته (میدونم از چی گذشتی)

دانلود آهنگ I Feel It Coming از The Weeknd Daft Punk

Just a simple touch and it can set you free فقط یه لمس ساده و اون (لمس) میتونه تو رو آزاد کنه(احساس راحت بودن بهت بده)

We don't have to rush when you're alone with me وقتی تو با من تنهایی نباید عجله کنیم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

You are not the single type تو توی این رابطه تنها نیستی

So baby, this the perfect time پس عشقم،این عالی ترین زمانه

I'm just tryna get you high (I'm just tryna, babe) من فقط سعی میکنم تورو تو فاز بالا ببرم( فقط سعی میکنم،عزیزم)

And faded off this touch و تورو تو این لمس محو کنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

You don't need a lonely night تو به یه شب تنهایی نیاز نداری

So baby, I can make it right خب عزیزم، میتونم اونو (رابطه جنسی) درست انجام بدم

You just got to let me try فقط باید بهم اجازه بدی که امتحان کنم

To give you what you want که اون چیزی که میخوای رو بهت بدم

You've been scared of love and what it did to you تو از عشق ترسیدی و اون با تو چیکار کرد

You don't have to run, I know what you've been through مجبور نیستی فرار کنی، من میدونم که چی بهت گذشته (میدونم از چی گذشتی)

Just a simple touch and it can set you free فقط یه لمس ساده و اون (لمس) میتونه تو رو آزاد کنه(احساس راحت بودن بهت بده)

We don't have to rush when you're alone with me وقتی تو با من تنهایی نباید عجله کنیم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

Hey! You've been scared of love and what it did to you تو از عشق ترسیدی و اون با تو چیکار کرد

You don't have to run, I know what you've been through مجبور نیستی فرار کنی، من میدونم که چی بهت گذشته (میدونم از چی گذشتی)

Just a simple touch and it can set you free فقط یه لمس ساده و اون (لمس) میتونه تو رو آزاد کنه(احساس راحت بودن بهت بده)

We don't have to rush when you're alone with me وقتی تو با من تنهایی نباید عجله کنیم

متن آهنگ I Feel It Coming از The Weeknd Daft Punk

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I know what you feel right now میدونم همین الان چی حس میکنی

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزمI Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I know what you say right now, babe میدونم الان چی میگی، جونم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I know what you say right now, babe میدونم الان چی میگی، جونم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد، حس میکنم داره میاد عزیزم

I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد ،عزیزم

I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد ،عزیزم

I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد ،عزیزم

I Feel It Coming, babe حس میکنم داره میاد ،عزیزم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
Mary.syd
 
0
من این متنی که ثبت شده ترجمه کردم میخوام نظر بدید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background