تصویر آهنگ Secret از The Pierces

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Secret از The Pierces

👁 ٤١٦٤٤
امتیاز ٨.٢ از ٥٥ نظرGot a Secret, can you keep it? Swear, this one you'll save یه راز دارم..، قسم بخور اگر اون رو بهت بگم به کسی نمیگی و این یکی رو نجات میدی

Better lock it in your pocket, takin' this one to the grave قسم بخور توی وجودت قفلش کنی و به گور ببری

If I show you, then I know you won't tell what I said اگر به شما نشون بدم میدونم اون چیزی رو که گفتم نمیگید!

'Cause two can keep a Secret if one of them is dead در صورتی دو نفر میتونن یه راز رو نگه دارن که یک نفرشون بمیره

Why do you smile like you've been told a Secret? چرا جوری میخندی انگار یه راز رو گفته باشی؟

Now you're tellin' lies 'cause you have sworn to keep it حالا شما دروغ میگید، چون قسم خوردید که اونو حفظ کنید

But no one keeps a Secret, no one keeps a Secret هیچکس راز نگه نمیداره

Why when we do our darkest deeds do we tell? چرا وقتی کار بدی انحام میدیم به زبون میاریمش؟

دانلود آهنگ Secret از The Pierces

They burn in our brains, become a living hell در مغز ما میسوزه، تبدیل به جهنم میشه

'Cause everybody tells, everybody tells چون ب همه گفت ب همه گفت

Got a Secret, can you keep it? Swear, this one you'll save یه راز دارم..، قسم بخور اگر اون رو بهت بگم به کسی نمیگی و این یکی رو نجات میدی

Better lock it in your pocket, takin' this one to the grave قسم بخور توی وجودت قفلش کنی و به گور ببری

If I show you, then I know you won't tell what I said اگر به شما نشون بدم میدونم اون چیزی رو که گفتم نمیگید!

'Cause two can keep a Secret if one of them is dead در صورتی دو نفر میتونن یه راز رو نگه دارن که یک نفرشون بمیره

Look into my eyes, now you're getting sleepy به چشمام نگاه میکنی،الان تو داری خواب‌آلود میشی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Are you hypnotized by Secrets that you're keeping? آیا تو داری سعی میکنی با دروغ گفتن رازتو نگه داری؟

I know what you're keeping, I know what you're keeping میدونم داری چی رو مخفی نگه میداری،میدونم داری چی رو مخفی نگه میداری

Got a Secret, can you keep it? Swear, this one you'll save یه راز دارم..، قسم بخور اگر اون رو بهت بگم به کسی نمیگی و این یکی رو نجات میدی

Better lock it in your pocket, takin' this one to the grave قسم بخور توی وجودت قفلش کنی و به گور ببری

If I show you, then I know you won't tell what I said اگر به شما نشون بدم میدونم اون چیزی رو که گفتم نمیگید!

'Cause two can keep a Secret if one of them is dead در صورتی دو نفر میتونن یه راز رو نگه دارن که یک نفرشون بمیره

"Allison?" الیسون؟

"Yes, Catherine?" بله کاترین؟

"I have something I want to tell you, but you have to promise to never tell anyone." من رازی دارم من میخوام بهت بگم ، ولی قول بده به کسی چیزی نگی

"I promise." قول میدم

"Do you swear on your life?" ایا قسم به زندگیت میخوری؟

"I swear on my life." به زندگیم قسم میخورم

You swore you'd never tell قسم خوردی که هیچوقت نمیگی

You swore you'd never tell قسم خوردی که هیچوقت نمیگی

You swore you'd never tell قسم خوردی که هیچوقت نمیگی

متن آهنگ Secret از The Pierces

You swore you'd never tell قسم خوردی که هیچوقت نمیگی

Got a Secret, can you keep it? Swear, this one you'll save یه راز دارم..، قسم بخور اگر اون رو بهت بگم به کسی نمیگی و این یکی رو نجات میدی

Better lock it in your pocket, takin' this one to the grave قسم بخور توی وجودت قفلش کنی و به گور ببری

If I show you, then I know you won't tell what I said اگر به شما نشون بدم میدونم اون چیزی رو که گفتم نمیگید!

'Cause two can keep a Secret if one of them is dead در صورتی دو نفر میتونن یه راز رو نگه دارن که یک نفرشون بمیرهGot a Secret, can you keep it? Swear, this one you'll save یه راز دارم..، قسم بخور اگر اون رو بهت بگم به کسی نمیگی و این یکی رو نجات میدی

Better lock it in your pocket, takin' this one to the grave قسم بخور توی وجودت قفلش کنی و به گور ببری

If I show you, then I know you won't tell what I said اگر به شما نشون بدم میدونم اون چیزی رو که گفتم نمیگید!

'Cause two can keep a Secret if one of them is dead در صورتی دو نفر میتونن یه راز رو نگه دارن که یک نفرشون بمیره

Got a Secret, can you keep it? Swear, this one you'll save یه راز دارم..، قسم بخور اگر اون رو بهت بگم به کسی نمیگی و این یکی رو نجات میدی

Better lock it in your pocket, takin' this one to the grave قسم بخور توی وجودت قفلش کنی و به گور ببری

If I show you, then I know you won't tell what I said اگر به شما نشون بدم میدونم اون چیزی رو که گفتم نمیگید!

'Cause two can keep a Secret if one of them is dead در صورتی دو نفر میتونن یه راز رو نگه دارن که یک نفرشون بمیره

Yes, two can keep a Secret if one of them is dead بله، در صورتی دو نفر میتونن راز رو نگه دارن که یک نفرشون بمیره

Yes, two can keep a Secret if one of us is dead بله، دو نفر میتونن راز رو نگه دارن در صورتی که یکی از ما بمیره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
ستایش
 
0
یک اهنگ کلاسیک بسیار زیبا که هیچوقت هرگز دموده نمیشه

user avatar
م
 
0
عالی من عاشق این آهنگ شدم کاش سبکش رو مینویشتید

user avatar
مادارا
 
1
عالی بود عاشق اهنگشم و معنی ریتم قشنگی داره
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background