متن آهنگ Titanic (Love Theme) My Heart Will Go On از The O'Neill Brothers

آلبوم: P.S. I Love You

👁 ٨٨Every night in my dreams translate

I see you translate

I feel you translate

That is how i know you, go on translate

Far across the distance translate

And spaces between us translate

You have come to show you,go on translate

Near,far translate

Wherever you are translate

I believe that the heart does,go on translate

Once more, you open the door translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

And you're *** in my heart translate

And my heart will go on and on translate

Love can touch us one time translate

And last for lifetime translate

And never let go till we're gone translate

Love was when i loved you translate

On true time to hold on to translate

In my life we'll always go on translate

Near, far translate

Wherever you are translate

متن آهنگ Titanic (Love Theme) My Heart Will Go On از The O'Neill Brothers

I believe that the heart does go on translate

Once more, you opened the door translate

And you're *** in my heart translateAnd my heart will go on and on translate

You're here, there's nothing i fear translate

And i know that my heart will go on translate

We'll stay,for ever this way translate

You're safe in my heart translate

And my heart will go on and on translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background