متن آهنگ Titanic (Love Theme) My Heart Will Go On از The O'Neill Brothers

- P.S. I Love You

- 181 👁Every night in my dreams translate I see you translate I feel you translate That is how i know you, go on translate Far across the distance translate And spaces between us translate You have come to show you,go on translate Near,far translate Wherever you are translate I believe that the heart does,go on translate Once more, you open the door translate

And you're here in my heart translate And my heart will go on and on translate Love can touch us one time translate And last for lifetime translate And never let go till we're gone translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Love was when i loved you translate On true time to hold on to translate In my life we'll always go on translate Near, far translate Wherever you are translate I believe that the heart does go on translate Once more, you opened the door translate And you're here in my heart translate

And my heart will go on and on translate You're here, there's nothing i fear translate And i know that my heart will go on translate We'll stay,for ever this way translate You're safe in my heart translate And my heart will go on and on translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه