تصویر آهنگ Paris از The Chainsmokers

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Paris از The Chainsmokers

آلبوم: Paris

👁 ١٥٣٥
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرWe were staying in Paris ما تو پاریس مونده بودیم

To get away from your parents تا از والدینمون دور باشیم

And I thought: "Wow, if I could take this in a shot right now و من فکر کردم "واو، اگه میتونستم الان تو یه حرکت کارو یه سره کنم

I don't think that we could work this out" فکرنکنم میتونستیم درست از آب درش بیاریم

Out on the terrace بیرون توی تراس

I don't know if it's fair نمیدونم این منصفانه است یا نه

But I thought: "How could I let you fall by yourself ولی فکرکردم که " چطور میتونم بزارم تو تنهایی سقوط کنی

While I'm wasted with someone else?" درحالی که من با یه نفر دیگه وقت میگذرونم؟ "

If we go down, then we go down together اگه قراره بریم پائین (سقوط کنیم)، پس با هم میریم پائین

They'll say you could do anything اونا خواهند گفت تو میتونستی خیلی کارها بکنی

They'll say that I was clever اونا خواهند گفت من باهوش بودم

دانلود آهنگ Paris از The Chainsmokers

If we go down, then we go down together اگه قراره بریم پائین (سقوط کنیم)، پس با هم میریم پائین

We'll get away with everything ما با همه چیزی که داریم از اینجا میریم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

We were staying in Paris ما تو پاریس مونده بودیم

To get away from your parents تا از والدینمون دور باشیم

You look so proud خیلی مغرور به نظر میایی

Standing there with a frown and a cigarette با یه اخم و یه سیگار اونجا وایسادی

Posting pictures of yourself on the Internet عکسای خودتو تو اینترنت پست میکنی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Out on the terrace بیرون توی تراس

We breathe in the air of this small town هوای این شهر کوچیکو تنفس میکنیم

On our own, cutting class for the thrill of it فقط خودمون تنها، کلاسو میپیچونیم برای هیجانش

Getting *** on the past we were living in translate

If we go down, then we go down together اگه قراره بریم پائین (سقوط کنیم)، پس با هم میریم پائین

They'll say you could do anything اونا خواهند گفت تو میتونستی خیلی کارها بکنی

They'll say that I was clever اونا خواهند گفت من باهوش بودم

If we go down, then we go down together اگه قراره بریم پائین (سقوط کنیم)، پس با هم میریم پائین

We'll get away with everything ما با همه چیزی که داریم از اینجا میریم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

Let's show them we are, show them we are بیا نشونشون بدیم که ما، نشونشون بدیم که ما

Let's show them we are, show them we are بیا نشونشون بدیم که ما، نشونشون بدیم که ما

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

We were staying in Paris ما تو پاریس مونده بودیم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

Let's show them we are, show them we are بیا نشونشون بدیم که ما، نشونشون بدیم که ما

Let's show them we are, show them we are بیا نشونشون بدیم که ما، نشونشون بدیم که ما

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

If we go down, then we go down together اگه قراره بریم پائین (سقوط کنیم)، پس با هم میریم پائین

They'll say you could do anything اونا خواهند گفت تو میتونستی خیلی کارها بکنی

متن آهنگ Paris از The Chainsmokers

They'll say that I was clever اونا خواهند گفت من باهوش بودم

If we go down, then we go down together اگه قراره بریم پائین (سقوط کنیم)، پس با هم میریم پائین

We'll get away with everything ما با همه چیزی که داریم از اینجا میریم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

We were staying in Paris (if we go down) ما تو پاریس مونده بودیم «اگه سقوط کنیم»

We were staying in Paris (if we go down) ما تو پاریس مونده بودیم «اگه سقوط کنیم»

We were staying in Paris (if we go down) ما تو پاریس مونده بودیم «اگه سقوط کنیم»We were staying in Paris (if we go down) ما تو پاریس مونده بودیم «اگه سقوط کنیم»

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

We were staying in Paris ما تو پاریس مونده بودیم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

If we go down اگه قراره سقوط کنیم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

If we go down اگه قراره سقوط کنیم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

If we go down اگه قراره سقوط کنیم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

Let's show them we are better بیا بهشون نشون بدیم که ما بهتریم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background