تصویر آهنگ Don't Let Me Down از The Chainsmokers Daya

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Don't Let Me Down از The Chainsmokers Daya

👁 ٢٠٢Crashing, hit a wall translate

Right now I need a miracle همين الان به يک معجزه نياز دارم

Hurry up now, I need a miracle عجله کن ، من به يک معجزه نياز دارم

Stranded, reaching out translate

I call your name but you're not around صدات ميزنم ولي تو اين اطراف نيستي

I say your name but you're not around translate

I need you, I need you, I need you right now translate

Yeah, I need you right now translate

So don't let me, don't let me, Don't Let Me Down translate

I think I'm losing my mind now translate

دانلود آهنگ Don't Let Me Down از The Chainsmokers Daya

It's in my head, darling I hope translate

That you'll be here, when I need you the most translate

So don't let me, don't let me, Don't Let Me Down translate

D-Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down, down, down translate

Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down, down, down translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

R-r-running, out of time translate

I really thought you were on my side translate

But now there's nobody by my side translate

I need you, I need you, I need you right now translate

Yeah, I need you right now translate

So don't let me, don't let me, Don't Let Me Down translate

I think I'm losing my mind now translate

It's in my head, darling I hope translate

That you'll be here, when I need you the most translate

So don't let me, don't let me, Don't Let Me Down translate

D-Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down, down, down translate

Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down, down, down translate

Don't Let Me Down, down, down translate

Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down, down, down translate

متن آهنگ Don't Let Me Down از The Chainsmokers Daya

Ooh, I think I'm losing my mind now, yeah translate

Ooh, I think I'm losing my mind now, yeah translate

I need you, I need you, I need you right now translate

Yeah, I need you right now translateSo don't let me, don't let me, Don't Let Me Down translate

I think I'm losing my mind now translate

It's in my head, darling I hope translate

That you'll be here, when I need you the most translate

So don't let me, don't let me, Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down translate

Yeah, Don't Let Me Down translate

Yeah, Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down, oh no translate

Say Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down, no-o translate

Don't Let Me Down translate

Don't Let Me Down, down translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background