متن آهنگ Closer از The Chainsmokers Halsey

- BRIT Awards 2017

- 40 👁

ژانر: پاپ - ریتم و بلوز

موضوع: عشق - دل شکستگی
Hey, I was doing just fine before I met you translate I drink too much translate And that's an issue, but I'm okay translate Hey, you tell your friends translate It was nice to meet them translate But I hope I never see them again translate I know it breaks your heart translate Moved to the city in a broke-down car translate And four years, no calls translate Now you're lookin' pretty in a hotel bar translate And I-I-I can't stop translate No, I-I-I can't stop translate So, baby, pull me Closer translate In the backseat of your Rover translate That I know you can't afford translate Bite that tattoo on your shoulder translate Pull the sheets right off the corner translate Of the mattress that you stole translate From your roommate back in Boulder translate We ain't ever getting older translate We ain't ever getting older translate

We ain't ever getting older translate You look as good as the day I met you translate I forget just why I left you, I was insane translate Stay and play that Blink-182 song translate That we beat to death in Tucson, okay translate I know it breaks your heart translate Moved to the city in a broke-down car translate And four years, no call translate Now I'm lookin' pretty in a hotel bar translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
And I-I-I can't stop translate No, I-I-I can't stop translate So, baby, pull me Closer translate In the backseat of your Rover translate That I know you can't afford translate Bite that tattoo on your shoulder translate Pull the sheets right off the corner translate Of the mattress that you stole translate From your roommate back in Boulder translate We ain't ever getting older translate We ain't ever getting older translate We ain't ever getting older translate So, baby, pull me Closer translate In the backseat of your Rover translate That I know you can't afford translate Bite that tattoo on your shoulder translate

Pull the sheets right off the corner translate Of the mattress that you stole translate From your roommate back in Boulder translate We ain't ever getting older translate We ain't ever getting older translate (No, we ain't ever getting older) translate We ain't ever getting older translate (No, we ain't ever getting older) translate We ain't ever getting older translate (We ain't ever getting older) translate We ain't ever getting older translate (No, we ain't ever getting older) translate (We ain't ever getting older) translate (No, we ain't ever getting older) translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه