تصویر آهنگ Toxic از The Bellas

متن آهنگ Toxic از The Bellas

👁 ٦٢Baby, can't you see I'm calling? translate

A guy like you should wear a warning translate

It's dangerous, I'm falling translate

There's no escape, I can't wait translate

I need a hit, baby, give me it translate

You're dangerous, I'm loving it (uh, come on) translate

Too high, can't come down translate

Losing my head, spinnin' 'round and 'round translate

Do you feel me now? translate

(Break it down) translate

With a taste of your lips, I'm on a ride translate

You're Toxic, I'm slippin' under translate

With a taste of a poison paradise translate

I'm addicted to you translate

Don't you know that you're Toxic? translate

And I love what you do translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Don't you know that you're Toxic? translate

It's getting late to give you up translate

I took a sip from my devil cup translate

Slowly, it's taking over me translate

Too high, can't come down translate

It's in the air and it's all around translate

Do you feel me now? translate

(Break it down) translate

With a taste of your lips, I'm on a ride translate

You're Toxic, I'm slippin' under translate

With a taste of a poison paradise translate

I'm addicted to you translate

Don't you know that you're Toxic? translate

And I love what you do translate

Don't you know that you're Toxic? Yeah translate

متن آهنگ Toxic از The Bellas

With a taste of your lips, I'm on a ride translate

InToxicate me now with your lovin' now translate

I think I'm ready now translate

InToxicate me now with your lovin' now translateI think I'm ready now translate

Taste of your lips, I'm on a ride translate

You're Toxic, I'm slippin' under translate

With a taste of a poison paradise translate

I'm addicted to you translate

Don't you know that you're Toxic? translate

And I love what you do translate

Don't you know that you're Toxic? translate

I said I love what you do translate

Don't you know that you're Toxic? translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background