تصویر آهنگ Cheap Thrills از The Bellas

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Cheap Thrills از The Bellas

👁 ٢٠١
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرUp with it girl rock with it girl show beneath girl translate

Bounce with it girl dance with it girl get with it girl translate

Come on come on turn the radio on translate

It's Friday night and it won't be long translate

Gotta do my hair I put my make up on translate

It's Friday night and I won't be long translate

Til I hit the dance floor translate

Hit the dance floor translate

I got all I need translate

No I ain't got cash translate

I ain't got cash translate

But I got you baby translate

دانلود آهنگ Cheap Thrills از The Bellas

Baby I don't need dollar bills to have fun tonight translate

(I love Cheap Thrills) translate

Baby I don't need dollar bills to have fun tonight translate

(I love Cheap Thrills) translate

I don't need no money (you worth more than diamonds more than gold) translate

As long as I can feel the beat (Make da beat just take control) translate

I don't need no money (you worth more than diamonds more than gold) translate

As long as I keep dancing (Make da beat just take control) translate

Come on come on turn the radio on translate

It's Saturday and I won't be long translate

Gotta paint my nails put my high heels on translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

It's Saturday and I won't be long translate

Til I hit the dance floor translate

Hit the dance floor translate

I got all I need translate

No I ain't got cash translate

I ain't got cash translate

But I got you baby (just you and me) translate

Baby I don't need dollar bills to have fun tonight translate

(I love Cheap Thrills) translate

Baby I don't need dollar bills to have fun tonight translate

(I love Cheap Thrills) translate

I don't need no money (you worth more than diamonds more than gold) translate

As long as I can feel the beat (Make da beat just take control) translate

I don't need no money (you worth more than diamonds more than gold) translate

As long as I keep dancing (Make da beat just take control) translate

Me and you girl you and me translate

Drop it to the floor and make me see your energy because translate

Me no play no hide an seek translate

Why see the thing you have the way you make me feel weak girl translate

Cause anytime you wine and catch it translate

Di selector pull it up an put it on repeat girl translate

Me not touch a dollar 'na pocket translate

Cause nothing in this world ain't more dan what you worth translate

I don't need no money من نیازی به پول ندارم

متن آهنگ Cheap Thrills از The Bellas

(You worth more dan diamonds, more dan gold) translate

As long as I can feel the beat translate

(Make da beat just take control) translate

I don't need no money من نیازی به پول ندارم

(You worth more than diamonds, more than gold) translate

As long as I keep dancing translate

(Free up yourself get outta control) translateBaby I don't need dollar bills to have fun tonight translate

(I love Cheap Thrills) translate

Baby I don't need dollar bills to have fun tonight translate

(I love Cheap Thrills) translate

I don't need no money (You worth more than diamonds, more than gold) translate

As long as I can feel the beat (Make da beat just take control) translate

I don't need no money (You worth more than diamonds, more than gold) translate

As long as I keep dancing (Free up yourself get outta control) translate

I don't need no money من نیازی به پول ندارم

(I love Cheap Thrills) translate

As long as I keep dancing translate

(I love Cheap Thrills) translate

I don't need no money من نیازی به پول ندارم

(I love Cheap Thrills) translate

As long as I keep dancing translate

(I love Cheap Thrills) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background