متن آهنگ INCEPTION از The Artisans

👁 ٣٩Artists: Chico; L.E.S.; Joey John translate

Place: 12th Street and Avenue C, East Village, Manhattan, New York City, New York translate

Subjects: R.I.P. Gil Scott-Heron; The Revolution Will Not Be Televised translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Style: Realistic, Character, Bubble Style translate

Year of Origin: Unknown translate

متن آهنگ INCEPTION از The Artisans

Intention: The artists wanted to show their respect for Gil Scott-Heron translateWork in progress:: (Video) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background