تصویر آهنگ Shaparak از The Arian Band

متن آهنگ Shaparak از The Arian Band

آلبوم: Till Eternity

👁 ٥٢پر زد شاپرک حیرون و بی قرار از رو گلهای باغ

میگرفتش از اون پیدای پنهون از هر کسی سراغ

میگفت هستم از عطری رویایی

تشنه ی عشق و زیبایی

قلبم از شوقی سرشار

میگفتن گلها با خنده به شاپرک عشقت چه آشناست

عشقت چه آشناست

تو وجود گلهاس عطر و قشنگی

عشق اینجا پیش ماست ، عشق اینجا پیش ماست

اما شاپرک

عشقی بی همتا

با دلش همراهه هر جا

بی تابه از عطر یار

بی تابه

میشه پر زد و به اوج آسمونا رسید

پرواز کن ، پرواز کن شاپرک

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

یا گذشت و رسید به نور امید

شاپرک ، شاپرک پرواز کن

میشه پر زد و به اوج آسمونا رسید

پرواز کن ، پرواز کن شاپرک

یا گذشت و رسید به نور امید

شاپرک ، شاپرک پرواز کن

شاپرک

ولی اون عشق و عطر دل انگیز پشت دیواری از سنگ و خاره

شاپرک برای دیدن یار دیگه راهی انگار نداره

یا باید عشقو از دل برونه

یا باید بگذره از رو دیوار

بره بالا تا بینهایت

تا عشق ، تا اوج دیدار

بره بالا

میشه پر زد و به اوج آسمونا رسید

متن آهنگ Shaparak از The Arian Band

پرواز کن ، پرواز کن شاپرک

یا گذشت و رسید به نور امید

شاپرک ، شاپرک پرواز کن

میشه پر زد و به اوج آسمونا رسیدپرواز کن ، پرواز کن شاپرک

یا گذشت و رسید به نور امید

شاپرک ، شاپرک پرواز کن

شاپرک

میشه پر زد و به اوج آسمونا رسید

شاپرک

یا گذشت و رسید به نور امید

میشه پر زد و به اوج آسمونا رسید

پرواز کن شاپرک

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background