متن آهنگ Qasedak از The Arian Band

آلبوم: Without You, With You

👁 ٤١آروم آروم سپیده سر زد

قاصدک از راه رسید و در زد

می تپه قلبم می دونم این بار

داره میاره خبری از یار

همه وجودم شده یه دیدار

شادی تو چشمام شده پدیدار

اشکای شوقم به روی گونم

قاصدک من بگو بدونم

بگو که تنگه دل دیوونه

بگو از اون که آروم جونه

بگو که تنگه دل دیوونه

بگو از اون که آروم جونه

بگو بگو بازم از عسل چشماش

از سبزی لبخند رو سرخی لب هاش

بگو آخه وقتی حرف از دل و یاره

تمومی نداره تمومی نداره

تو تب و تاب چشم انتظاری

تردید و شک خواب و بیداری

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

صدای پا هاش هر دم و هر دم

گم می شه توی صدای قلبم

تو کوچه های سرد و قدیمی

می پیچه عطر خوش نسیمی

قاصدک انگار می گه که این بار

رسیده ای یار لحظه ی دیدار

بگو که تنگه دل دیوونه

بگو از اون که آروم جونه

بگو که تنگه دل دیوونه

بگو از اون که ...

بگو که تنگه دل دیوونه

بگو از اون که آروم جونه

بگو که تنگه دل دیوونه

بگو از اون که آروم جونه

بگو بگو بازم از عسل چشماش

از سبزی لبخند رو سرخی لب هاش

بگو آخه وقتی حرف از دل و یاره

تمومی نداره تمومی نداره

متن آهنگ Qasedak از The Arian Band

تو تب و تاب چشم انتظاری

تردید و شک خواب و بیداری

صدای پا هاش هر دم و هر دم

گم می شه توی صدای قلبم

تو کوچه های سرد و قدیمیمی پیچه عطر خوش نسیمی

قاصدک انگار می گه که این بار

رسیده ای یار لحظه ی دیدار

بگو که تنگه دل دیوونه

بگو از اون که آروم جونه

بگو که تنگه دل دیوونه

بگو از اون که آروم جونه

بگو بگو بازم از عسل چشماش

از سبزی لبخند رو سرخی لب هاش

بگو آخه وقتی حرف از دل و یاره

تمومی نداره تمومی نداره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background