تصویر آهنگ Mola Ali Jan از The Arian Band

متن آهنگ Mola Ali Jan از The Arian Band

آلبوم: Gol-E-Aftabgardoon

👁 ٤٣علی…

علی…

علی…

علی…

علی جانم علی

علی جانم علی

مولای ما علی

علی جانم علی

علی جانم علی

مولای ما علی

مولای ما علی

ای آسمانی اهل کجایی

از نسل بالا از کبریایی

بر آشنایان درد اشنایی

خوش رنگ و بویی

رنگ خدایی

ماهی و اختر در کهکشانی

در هر زمانی ، در هر مکانی

یاری توانا ، بر ناتوانی

از کینه دوری ،آرام جانی

ای شاه مردان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

علی عرفان

مولا علی جان

مولا علی جان

ای شاه مردان

علی عرفان

مولا علی جان

مولا علی جان

بر هر ضعیفی پشت و پناهی

نور چراغی بر هر سیاهی

روشن دلم کن با یک نگاهی

گم کرده راه را سالار راهی

ای آفتاب عالم فروزان

هم مرد مسجد

هم مرد میدان

گردن نهادی برحکم یزدان

تا زنده سازی آیات قرآن

تا زنده سازی آیات قرآن

ای شاه مردان

علی عرفان

متن آهنگ Mola Ali Jan از The Arian Band

مولا علی جان

مولا علی جان

ای شاه مردان

علی عرفان

مولا علی جان

مولا علی جاننیکو خصال و نیکو سرشتی

اکنون امیر باغ بهشتی

با رنگ خونت آخر نوشتی

در راه دینت از جان گذشتی

ای شاه مردان

علی عرفان

مولا علی جان

مولا علی جان

ای شاه مردان

علی عرفان

مولا علی جان

مولا علی جان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background