تصویر آهنگ Mageh Misheh از The Arian Band

متن آهنگ Mageh Misheh از The Arian Band

آلبوم: Till Eternity

👁 ٣٩



مگه میشه گلای سرخ بدون عشق شکفته شن قاصدکا بدون شوق تو رقص باد آشفته شن

مگه میشه؟

مگه ميشه حتّی یه بار بی عشق تو نفس کشید چشما رو باز به شوق تو وا کرد اما تو رو ندید

مگه میشه؟

مگه میشه تو نباشی و من از عشق بخونم

مگه میشه بی قرار به انتظارت بمونم

دست تو دوباره فردا قاصد نوازشه

از کجا بدونم امّا شب من فردا بشه

مگه میشه؟

مگه میشه؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

مگه میشه؟

مگه میشه؟

وقتی میای قاصدک ها مژده می دن که اومد عطر خوش گل های سرخ می پیچه باز

بذارکه مست از نگاهت بشم تا باز بخونم

برای من ترانه ی عشقو بساز

مگه میشه تو نباشی و من از عشق بخونم

مگه میشه بی قرار به انتظارت بمونم

دست تو دوباره فردا قاصد نوازشه

از کجا بدونم امّا شب من فردا بشه

متن آهنگ Mageh Misheh از The Arian Band

مگه میشه؟

مگه میشه؟

مگه میشه؟



مگه میشه؟

مگه میشه؟

مگه میشه؟

مگه میشه؟

مگه میشه؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background