تصویر آهنگ Farda Maale Maast از The Arian Band

متن آهنگ Farda Maale Maast از The Arian Band

آلبوم: Gol-E-Aftabgardoon

👁 ٥٦صدا کن ماهي تنهاي توي تنگ بلور رو

صدا کن شبنم گلبرگ سپيد آرزو رو

صدا کن کبوتري رو که نشسته زير بارون

يا که اون غنچه ي تنها که نشسته توي گلدون

بگو اي گل که دوباره

اين خزون با تو بهاره

وقت لبخند گلهاست

بگو فردا مال ماست

بگو اي گل که دوباره

اين خزون با تو بهاره

وقت لبخند گلهاست

بگو فردا مال ماست

بذار تا ماهي تنها که تو تنگ غم اسيره

توي درياي وجود تو دوباره جون بگيره

بذار از گوشه ي گلدون غنچه ي خسته رها شه

سر پناه اون کبوتر دستاي گرم تو باشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بگو اي گل که دوباره

اين خزون با تو بهاره

وقت لبخند گلهاست

بگو فردا مال ماست

بگو اي گل که دوباره

اين خزون با تو بهاره

وقت لبخند گلهاست

بگو فردا مال ماست

صدا کن ماهي تنهاي توي تنگ بلور رو

صدا کن شبنم گلبرگ سپيد آرزو رو

صدا کن کبوتري رو که نشسته زير بارون

يا که اون غنچه ي تنها که نشسته توي گلدون

بگو اي گل که دوباره

اين خزون با تو بهاره

وقت لبخند گلهاست

بگو فردا مال ماست

بگو اي گل که دوباره

متن آهنگ Farda Maale Maast از The Arian Band

اين خزون با تو بهاره

وقت لبخند گلهاست

بگو فردا مال ماست

بيا و پنجره هاي رو به فردا ها رو وا کن

توي آسمون آبي قاصدک ها رو صدا کنبگو اي گل که دوباره

اين خزون با تو بهاره

بگو تا آسمون امشب

پر شه از ماه و شتاره

وقت لبخند گلهاست

بگو فردا مال ماست

وقت لبخند گلهاست

بگو فردا مال ماست

مال ماست

مال ماست...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background