تصویر آهنگ Deltangi-Haa از The Arian Band

متن آهنگ Deltangi-Haa از The Arian Band

آلبوم: V: Goodbye

👁 ٤٥پس چرا نمیگذره

چشمای من به دره

تا تو بیای

پس چرا نمیگذره

دل من در به دره

تا تو بیای

رو به پنجره میشینم

میشینه هرم نفسهام به روی شیشه

مینویسم که خوشیهام

توی لحظه های با تو خلاصه میشه

بیا بیا بیا بیا بیا چشم انتظارم

بیا بیا بیا بیا بیا طاقت ندارم

نمیخوام لبخند عکسات

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

مونس تنهاییام شه

بیا تا عطر نفسهات مرهم دل تنگیام شه

بزار فکر کنم رسیدی

در که وا شد من و دیدی

حالا چی میشه

اگه دل اروم نگیره

یه دفعه گریه ام بگیره

چطوری میشه

میخوام فکر کنم باهاتم

با مرور خاطراتم بگذرونم

ولی تاثیری نداره

من بخوام دل نمیذاره

نمیتونم

متن آهنگ Deltangi-Haa از The Arian Band

بیا بیا بیا بیا بیا چشم انتظارم

بیا بیا بیا بیا بیا طاقت ندارم

نمیخوام لبخند عکسات

مونس تنهاییام شهبیا تا عطر نفسهات مرهم دل تنگیام شه

بیا بیا بیا بیا بیا چشم انتظارم

بیا بیا بیا بیا بیا طاقت ندارم

نمیخوام لبخند عکسات

مونس تنهاییام شه

بیا تا عطر نفسهات مرهم دل تنگیام شه

پس چرا نمیگذره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background