تصویر آهنگ Bishtar از The Arian Band

دانلود + متن آهنگ Bishtar از The Arian Band

آلبوم: V: Goodbye

👁 ٥١دیگه هرچی که بود رفت و برام فرقی نداره

گذشته واسه گفتن دیگه هیچ حرفی نداره

اومدم که باهات خاطره ای تازه بسازم

امروزو برام خاطره کن خاطره سازم

امروزو برام خاطره کن خاطره سازم

دانلود آهنگ Bishtar از The Arian Band

دوست دارم این بار از هرچی بوده بیشتر

دوست دارم اینقد که از این نمیشه بیشتر

اینبار دیگه از همیشه بیشتر

اینبار دیگه از همیشه بیشتر

بیشتر ، بیشتر ، بیشتر

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

از اون روزا تو قلبم اگه هرچیزی داشتم

پاک کردمو جاشو واسه تو خالی گذاشتم

من اومدم و خاطره ای تازه میسازم

امروزو برام خاطره کن خاطره سازم

امروزو برام خاطره کن خاطره سازم

دوست دارم این بار از هرچی بوده بیشتر

دوست دارم انقد که از این نمیشه بیشتر

دوست دارم این بار از هرچی بوده بیشتر

دوست دارم انقد که از این نمیشه بیشتر

اینبار دیگه از همیشه بیشتر

متن آهنگ Bishtar از The Arian Band

اینبار دیگه از همیشه بیشتر

بیشتر ، بیشتر ، بیشتر

از اون روزا تو قلبم اگه هرچیزی داشتمپاک کردمو جاشو واسه تو خالی گذاشتم

من اومدم و خاطره ای تازه میسازم

امروزو برام خاطره کن خاطره سازم

امروزو برام خاطره کن خاطره سازم

دوست دارم این بار از هرچی بوده بیشتر

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background