تصویر آهنگ Bezar Beram از The Arian Band

متن آهنگ Bezar Beram از The Arian Band

آلبوم: Till Eternity

بذار برم

👁 ٤٩بزار برم ...

بزار برم ، دیگه طاقت ندارم

خسته شدم ، از عاشقی بیزارم

یه روز شدی محرم دل خونم

حالا عشقت شده بلای جونم

بزار برم ، نگو نه ، نگو بی تو چی میشه

میدونم که میدونی ، با تو دیگه نمیشه

وعده هات باد هواست

ادعات بی انتهاست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تو میخوای باور کنم که رفتنم اشتباه ست

بزار برم ، دیگه نیار بهونه

من چی بودم؟ بازی بچه گونه

تو باورت ازم یه برده ساختی

اما بدون! این بازی رو تو باختی

بزار برم ، نگو نه ، نگو بی تو چی میشه

میدونم که میدونی ، با تو دیگه نمیشه

وعده هات باد هواست

ادعات بی انتهاست

متن آهنگ Bezar Beram از The Arian Band

تو میخوای باور کنم که رفتنم اشتباه ست

بزار برم ، نگو نه ، نگو بی تو چی میشه

میدونم که میدونی ، با تو دیگه نمیشهبزار برم ، نگو نه ...

بزار برم ، نگو نه ...

بزار برم ، نگو نه ...

بزار برم ، نگو نه ...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background