تصویر آهنگ You Need to Calm Down از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ You Need to Calm Down از Taylor Swift

آلبوم: Lover

👁 ٢٢٣٥
امتیاز ٧.٢ از ٥ نظرYou are somebody that I don't know تو کسی هستی که من نمیشناسمش

But you're takin' shots at me like it's Patrón

And I'm just like, damn, it's 7 AM ولی تو داری به من شلیک میکنی که انگار من پاترون هستم و من درست مثل اون 7 صبح لعنتی هستم که ازش متنفری

Say it in the street, that's a knock-out این را در خیابان بگو که آن یک ضربه فنی است

But you say it in a Tweet, that's a cop-out اما تو در یک توئیت می گویی که آن یک بهانه است

And I'm just like, "Hey, are you okay?" و من اینجوریم که "هی، تو خوبی؟"

And I ain't tryna mess with your self-expression و من سعی نمی کنم با ابراز وجود تو درگیر باشم

دانلود آهنگ You Need to Calm Down از Taylor Swift

But I've learned a lesson that stressin' and obsessin' 'bout somebody else is no fun اما درسی آموخته ام که استرس و وسواس در مورد شخص دیگری سرگرم کننده نیست

And snakes and stones never broke my bones و مارها و سنگ ها هرگز استخوان هایم را نشکستند

So oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh اوه،اوه،اوه،اوه،اوه،اوه

You Need to Calm Down, you're being too loud تو باید آرام باشی، تو بیش از حد پر سر و صدا هستی

And I'm just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh) و من اینجوریم که اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

You need to just stop, like can you just not step on my gown? تو نیاز داری که آروم باشی (باید آروم بگیری) انگار که میتونی پا ات رو از روی لباسمون برداری؟ ( مزاحم مون نباشی؟)

You Need to Calm Down تو باید آروم باشی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

You are somebody that we don't know تو کسی هستی که ما نمیشناسیم

But you're comin' at my friends like a missile اما تو مثل یک موشک به سمت دوستان من می آیی

Why are you mad when you could be GLAAD? (You could be GLAAD) چرا عصبانی هستی وقتی می تونی خوشحال باشی؟ (تو می تونی خوشحال باشی)

Sunshine on the street at the parade آفتاب در خیابان در رژه

But you would rather be in the dark ages اما تو ترجیح میدی در دوران تاریکی باشی

Makin' that sign must've taken all night درست کردن اون علامت، باید تمام شب طول کشیده باشه

You just need to take several seats and then try to restore the peace فقط باید چندتا صندلی بگیری و سعی کنی آروم باشی

And control your urges to scream about all the people you hate و تمایلت برای فریاد زدن سر آدمایی که ازشون متنفری و کنترل کنی

'Cause shade never made anybody less gay چون هیچوقت هیچ کدوم از اونا برای اینکه هویتشو رو نکرده از شدت گی بودنش کم نشده

So oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh اوه،اوه،اوه،اوه،اوه،اوه

You Need to Calm Down, you're being too loud تو باید آرام باشی، تو بیش از حد پر سر و صدا هستی

And I'm just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh) و من اینجوریم که اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

You need to just stop, like can you just not step on his gown? تو باید آروم بگیری . میتونی پا هات رو روی لباسش نگذاری ؟

متن آهنگ You Need to Calm Down از Taylor Swift

You Need to Calm Down تو باید آروم باشی

And we see you over there on the internet تو رو توی اینترنت میبینیم

Comparing all the girls who are killing it داری دخترایی که تو کارشون عالی هستن و با هم مقایسه میکنی

But we figured you out اما ما متوجه تو شدیمWe all know now we all got crowns الان همه ی ما میدونیم که همگی تاج داریم

You Need to Calm Down تو باید آروم باشی

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

You Need to Calm Down (You Need to Calm Down) تو نیاز داری که آروم بگیری

You're being too loud (You're being too loud) خیلی صدا ایجاد میکنی

And I'm just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh) و من اینجوریم که اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

You need to just stop (Can you stop?) تو نیاز داری که بس کنی(میتونی بس کنی؟)

Like can you just not step on our gowns? مثه، میشه پاتو تو گلیم خودت کنی؟

You Need to Calm Down تو باید آروم باشی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background