تصویر آهنگ Wildest Dreams از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Wildest Dreams از Taylor Swift

آلبوم: 1989

👁 ١٢٠٤
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرHe said, "Let's get out of this town اون گفت بیا از این شهر بریم

Drive out of this city, away from the crowds" به بیرون از شهر رانندگی کنیم از شلوغی دور شیم

I thought, "Heaven can't help me now" فکر کردم، "بهشت الان نمیتونه به من کمک کنه"

Nothing lasts forever, but this is gonna take me down هیچ چیز برای همیشه دوام نمی آورد، اما این مرا از پا در می آورد

He's so tall and handsome as hell اون خیلی قدبلند و خوشتیپه

He's so bad, but he does it so well او خیلی بده، اما این کار را خیلی خوب انجام میده

I can see the end as it begins من می توانم پایان را همانطور که شروع می شود ببینم

My one condition is یه شرط من اینه که

Say you'll remember me بگی منو به یاد میاری

Standing in a nice dress ایستاده با یک لباس زیبا

دانلود آهنگ Wildest Dreams از Taylor Swift

Staring at the sunset, babe خیره به غروب آفتاب عزیزم

Red lips and rosy cheeks لب های قرمز و گونه های سرخ

Say you'll see me again بگو دوباره منو میبینی

Even if it's just in your حتی اگر فقط در کابوس هات باشه

Wildest Dreams, ah-aah haa وحشی ترین رویاها

Wildest Dreams, ah-aah haa وحشی ترین رویاها

I said, "No one has to know what we do" گفتم هیچکس نباید بفهمه ما چیکار میکنیم

His hands are in my hair, his clothes are in my room دستش توی موهام، لباسش تو اتاقم

And his voice is a familiar sound و صدایش صدایی آشناست

Nothing lasts forever, but this is gettin' good now هیچ چیز برای همیشه دوام نمیاره، اما الان خوب شده

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

He's so tall and handsome as hell اون خیلی قدبلند و خوشتیپه

He's so bad, but he does it so well او خیلی بده، اما این کار را خیلی خوب انجام میده

And when we've had our very last kiss و زمانی که آخرین بوسه خود را انجام دادیم

My last request, it is آخرین درخواست من اینه که

Say you'll remember me بگی منو به یاد میاری

Standing in a nice dress ایستاده با یک لباس زیبا

Staring at the sunset, babe خیره به غروب آفتاب عزیزم

Red lips and rosy cheeks لب های قرمز و گونه های سرخ

Say you'll see me again بگو دوباره منو میبینی

Even if it's just in your حتی اگر فقط در کابوس هات باشه

Wildest Dreams, ah-aah haa (ah-aah haa) وحشی ترین رویاها

Wildest Dreams, ah-aah haa وحشی ترین رویاها

You'll see me in hindsight, tangled up with you all night تو منو در گذشته می بینی که تمام شب با تو درگیرم

Burnin' it down آن را بسوزان

Someday when you leave me, I'd bet these memories روزی که تو منو ترک کنی، شرط می‌بندم این خاطرات

Follow you around هر لحظه یادآوری میشن

You'll see me in hindsight, tangled up with you all night تو منو در گذشته می بینی که تمام شب با تو درگیرم

Burning (burning) it (it) down (down) آن را بسوزان

Someday when you leave me, I'll bet these memories روزی که تو منو ترک کنی، روی این خاطرات شرط می بندم که

متن آهنگ Wildest Dreams از Taylor Swift

Follow (follow) you (you) around (around) هر لحظه یادآوری میشن

(Follow you around) هر لحظه یادآوری میشن

Say you'll remember me بگی منو به یاد میاری

Standing in a nice dress ایستاده با یک لباس زیبا

Staring at the sunset, babe خیره به غروب آفتاب عزیزمRed lips and rosy cheeks لب های قرمز و گونه های سرخ

Say you'll see me again بگو دوباره منو میبینی

Even if it's just pretend حتی اگر فقط تظاهر کنی

Say you'll remember me بگی منو به یاد میاری

Standing in a nice dress ایستاده با یک لباس زیبا

Staring at the sunset, babe خیره به غروب آفتاب عزیزم

Red lips and rosy cheeks لب های قرمز و گونه های سرخ

Say you'll see me again بگو دوباره منو میبینی

Even if it's just in your (pretend, just pretend) حتی اگر این فقط در خیال تو باشه (تظاهر کن، فقط وانمود کن)

Wildest Dreams, ah-aah haa (ah-aah-aah-aah-aah-haa) وحشی ترین رویاها

In your Wildest Dreams, ah-aah haa در وحشیانه ترین رویاهای تو

Even if it's just in your حتی اگر فقط در کابوس هات باشه

Wildest Dreams, ah-aah haa وحشی ترین رویاها

In your Wildest Dreams, ah-aah haa در وحشیانه ترین رویاهای تو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background