متن آهنگ Welcome to New York از Taylor Swift

- 1989

- 5 👁

ژانر: پاپ

موضوع: عشق - امید
Walking through a crowd, the village is aglow translate Kaleidoscope of loud heartbeats under coats translate Everybody here wanted something more translate Searching for a sound we hadn't heard before translate And it said translate Welcome to New York! translate It's been waiting for you translate Welcome to New York translate Welcome to New York translate Welcome to New York! translate It's been waiting for you translate Welcome to New York translate Welcome to New York translate It's a new soundtrack translate I could dance to this beat (beat) translate Forevermore translate The lights are so bright translate But they never blind me (me) translate Welcome to New York! translate It's been waiting for you translate Welcome to New York translate Welcome to New York translate

When we first dropped our bags on apartment floors translate Took our broken hearts, put them in a drawer translate Everybody here was someone else before translate And you can want who you want translate Boys and boys and girls and girls translate Welcome to New York! translate It's been waiting for you translate Welcome to New York translate Welcome to New York translate Welcome to New York! translate It's been waiting for you translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Welcome to New York translate Welcome to New York translate It's a new soundtrack translate I could dance to this beat (beat) translate Forevermore translate The lights are so bright translate But they never blind me (me) translate Welcome to New York! translate It's been waiting for you translate Welcome to New York translate Welcome to New York translate Like any great love, it keeps you guessing translate Like any real love, it's ever-changing translate Like any true love, it drives you crazy translate But you know you wouldn't change anything, anything, anything translate Welcome to New York! translate

It's been waiting for you translate Welcome to New York translate Welcome to New York translate Welcome to New York! translate It's been waiting for you translate Welcome to New York translate Welcome to New York translate It's a new soundtrack translate I could dance to this beat (beat) translate Forevermore translate The lights are so bright translate But they never blind me (me) translate Welcome to New York! translate It's been waiting for you translate Welcome to New York translate Welcome to New York translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه