تصویر آهنگ This Love از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ This Love از Taylor Swift

آلبوم: 1989

👁 ٩٤١
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرClear blue water آب شفاف و زلال

High tide came and brought you in جزر و مد بلند اومد و تو رو برا خودش برد...

And I could go on and on, on and on, and I will و فقط من میتونستم پیوسته پیش برم و پیش برم، و پیش میرفتم...(با وجود همه مشکلات من به رابطمون ادامه میدادم)

Skies grew darker آسمون ها سیاه تر شدن...

Currents swept you out again جریان آب دوباره تو رو با خودش برد

And you were just gone and gone, gone and gone و تو فقط رفته بودی، رفته بودی....

In silent screams در بی صدا ترین فریاد ها...

In wildest dreams در دست نیافتنی ترین رویا ها...

I never dreamed of this هیچ وقت اینو ندیده بودم!

دانلود آهنگ This Love از Taylor Swift

This Love is good, This Love is bad این عشق خوبه، این عشق بده

This Love is alive back from the dead, oh oh این عشق از مرگ برگشته،

These hands had to let it go free, and این دست‌ها باید آزاد رهاش میکردن...

This Love came back to me, oh oh این عشق به من برگشت

Ohh اوه

Oh oh Oh oh

Tossing, turning این پهلو اون پهلو شدن روی تخت...

Struggled through the night with someone new تلاش برای گذروندن شب با یه فرد جدید

And I could go on and on, on and on و من فقط میتونستم پیش برم و پیش برم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Lantern burning فانوس، در حال سوختنه

Flickered in my mind, only you تنها چیزی که توی ذهنم سوسو میزد تو بودی!

But you were still gone, gone, gone اما تو همچنان رفته بودی و رفته بودی

Been losing grip دستگیره رو گم کرده بودم

On sinking ships روی کشتی هایی که داشتن غرق میشدن

You showed up just in time تو توی زمان مناسب خودت و نشون دادی

This Love is good, This Love is bad این عشق خوبه، این عشق بده

This Love is alive back from the dead, oh oh این عشق از مرگ برگشته،

These hands had to let it go free, and این دست‌ها باید آزاد رهاش میکردن...

This Love came back to me, oh oh این عشق به من برگشت

This Love left a permanent mark این عشق یه نشون دائمی به جا گذاشت

This Love is glowing in the dark, oh oh این عشق توی تاریکی میدرخشه:))

These hands had to let it go free, and این دست‌ها باید آزاد رهاش میکردن...

This Love came back to me, oh oh این عشق به من برگشت

This Love, This Love, This Love, This Love این عشق، این عشق، این عشق، این عشق

This Love, This Love, This Love, This Love این عشق، این عشق، این عشق، این عشق

This Love, This Love, This Love, This Love این عشق، این عشق، این عشق، این عشق

This Love, This Love, This Love, This Love این عشق، این عشق، این عشق، این عشق

متن آهنگ This Love از Taylor Swift

Your kiss, my cheek; I watched you leave بوسه های تو، گونه های من؛ من رفتنت و تماشا کردم...

Your smile, my ghost; I fell to my knees لبخند تو، روح من؛ من روی زانوهام افتادم:))

When you're young you just run وقتی تو جوونی فقط میدوی

But you come back to what you need ولی در آخر تو به اون چیزی که بهش نیاز داری برمیگردی!This Love is good, This Love is bad این عشق خوبه، این عشق بده

This Love is alive back from the dead, oh oh این عشق از مرگ برگشته،

These hands had to let it go free, and این دست‌ها باید آزاد رهاش میکردن...

This Love came back to me, oh oh این عشق به من برگشت

This Love left a permanent mark این عشق یه نشون دائمی به جا گذاشت

This Love is glowing in the dark, oh oh این عشق توی تاریکی میدرخشه:))

These hands had to let it go free, and این دست‌ها باید آزاد رهاش میکردن...

This Love came back to me, oh oh این عشق به من برگشت

This Love, This Love, ohh, This Love این عشق، این عشق، این عشق

This Love, This Love, This Love, This Love این عشق، این عشق، این عشق، این عشق

This Love, This Love, This Love, This Love این عشق، این عشق، این عشق، این عشق

This Love, This Love came back to me (This Love) این عشقو این عشق به من برگشت، (این عشق...)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background