تصویر آهنگ The Last Time از Taylor Swift Gary Lightbody

دانلود + متن + ترجمه آهنگ The Last Time از Taylor Swift Gary Lightbody

آلبوم: Red

👁 ١٧٣Find myself at your door خودم را جلوی در تو پیدا کردم

Just like all those times before دقیقا مثل دفعات قبلی

I’m not sure how I got there

All roads they lead me here همه راه ها من رو به اینجا هدایت کردند

I imagine you are home من تصور می‌کنم تو خونه ای

In your room, all alone در اتاقت، تنهای تنها

And you open your eyes into mine و چشمانت را به سمتم باز میکنی

And everything feels better و همه چیز بنظر بهتر میرسد

And right before your eyes و دقیقا قبل از چشمانت

I'm breaking من میشکنم

No fuss, no reasons why translate

Just you and me فقط من و تو

دانلود آهنگ The Last Time از Taylor Swift Gary Lightbody

(e-he-e-he-e-he-e-he-e-he-e-he-e-he-e-he) translate

This is The Last Time I'm asking you this این آخرین باریه که اینو ازت میپرسم

Put my name at the top of your list اسم منو بالای لیست قرار بده

This is The Last Time I'm asking you why این آخرین باریه که ازت میپرسم چرا

You break my heart in the blink of an eye قلبم را در یک چشم به هم زدن شکستی

(eye, eye) چشم، چشم

You find yourself at my door translate

Just like all those times before دقیقا مثل دفعات قبلی

You wear your best apology translate

But I was there to watch you leave translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

And all the times I let you in و تمام مدت من اجازه دادم بهت که وارد بشی

Just for you to go again translate

Disappear when you come back translate

Everything is better همه چیز بهتره

And right before your eyes و دقیقا قبل از چشمانت

I'm aching translate

No fuss, nowhere to hide translate

Just you and me فقط من و تو

(e-he-e-he-e-he-e-he-e-he-e-he-e-he-e-he) translate

This is The Last Time I'm asking you this این آخرین باریه که اینو ازت میپرسم

Put my name at the top of your list اسم منو بالای لیست قرار بده

This is The Last Time I'm asking you why این آخرین باریه که ازت میپرسم چرا

You break my heart in the blink of an eye قلبم را در یک چشم به هم زدن شکستی

(eye, eye) چشم، چشم

This is The Last Time you tell me I've got it wrong translate

This is The Last Time I say it's been you all along translate

This is The Last Time I let you in my door translate

This is The Last Time, I won't hurt you anymore این آخرین باره، من دیگه بهت آسیب نمیزنم

Oh-ho, oh-ho, oh-ho, oh-ho translate

Oh-ho, oh-ho, oh-ho, oh-ho translate

متن آهنگ The Last Time از Taylor Swift Gary Lightbody

This is The Last Time I'm asking you this این آخرین باریه که اینو ازت میپرسم

Put my name at the top of your list اسم منو بالای لیست قرار بده

This is The Last Time I'm asking you why این آخرین باریه که ازت میپرسم چرا

You break my heart in the blink of an eye قلبم را در یک چشم به هم زدن شکستی

This is The Last Time I'm asking you this این آخرین باریه که اینو ازت میپرسم(This is The Last Time I'm asking you this) این آخرین باریه که اینو ازت میپرسم

Put my name at the top of your list اسم منو بالای لیست قرار بده

(Put my name at the top of your list) translate

This is The Last Time I'm asking you why این آخرین باریه که ازت میپرسم چرا

(This is The Last Time I'm asking you why) translate

You break my heart in the blink of an eye قلبم را در یک چشم به هم زدن شکستی

(You break my heart) تو قلبم رو شکستی

This is The Last Time I'm asking you, last time I'm asking you این آخرین باریه که ازت میپرسم، آخرین باری که ازت میپرسم

Last time I'm asking you this آخرین باری که اینو ازت میپرسم

This is The Last Time I'm asking you, last time I'm asking you این آخرین باریه که ازت میپرسم، آخرین باری که ازت میپرسم

Last time I'm asking you this آخرین باری که اینو ازت میپرسم

This is The Last Time I'm asking you, last time I'm asking you این آخرین باریه که ازت میپرسم، آخرین باری که ازت میپرسم

Last time I'm asking you this آخرین باری که اینو ازت میپرسم

This is The Last Time I'm asking you, last time I'm asking you این آخرین باریه که ازت میپرسم، آخرین باری که ازت میپرسم

Last time I'm asking you this آخرین باری که اینو ازت میپرسم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background