متن آهنگ State of Grace از Taylor Swift

- 63 👁I'm walking fast through the traffic lights translate Busy streets and busy live translate And all we know is touch and go translate We are alone with our changing minds translate We fall in love till it hurts or bleeds, or fades in time translate And I never saw you coming translate And I'll never be the same translate You come around and the armor falls translate Pierce the room like a cannon ball translate Now all we know, is dont let go translate We are alone just you and me translate Up in your room and our slates are clean translate Just twin fire signs, four blue eyes translate

So you were never a saint translate And I've loved in shades of wrong translate We learn to live with the pain translate Mosaic broken hearts translate But this love is brave and wild translate And I never saw you coming translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
And I'll never be the same translate This is a State of Grace translate This is the worthwhile fight translate Love is a ruthless game translate Unless you play it good and right translate These are the hands of fate translate Your'e my Achilles heel translate This is the golden age of something good translate And right and real translate And I never saw you coming translate

And I'll never be the same translate And I never saw you coming translate And I'll never be the same translate This is a State of Grace translate This is a worth while fight translate Love is a ruthless game translate Unless you play it good and right translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه