متن و ترجمه آهنگ So It Goes… از Taylor Swift

آلبوم: Reputation

👁 ٤٠٣
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرSee you in the dark تو را در تاریکی میبینم

All eyes on you, my magician تمام نگاه ها روی توست , شعبده باز من

All eyes on us تمام نگاه ها روی ما

You make everyone disappear, and تو باعث میشی همه ناپدید شوند و

Cut me into pieces translate

Gold cage, hostage to my feelings قفس طلایی , گروگان در احساساتم

Back against the wall دوباره پشت به دیوار

Trippin', trip-trippin' when you're gone translate

'Cause we break down a little زیرا ما کمی خراب میشویم

But when you get me alone, it's so simple translate

'Cause baby, I know what you know translate

We can feel it translate

And all the pieces fall translate

Right into place translate

Getting caught up in a moment translate

Lipstick on your face translate

So It Goes…

I'm yours to keep translate

And I'm yours to lose translate

You know I'm not a bad girl, but I translate

Do bad things with you translate

So It Goes…

Met you in a bar translate

All eyes on me, your illusionist translate

All eyes on us تمام نگاه ها روی ما

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I make all your gray days clear translate

And wear you like a necklace translate

I'm so chill, but you make me jealous translate

But I got your heart translate

Skippin', skip-skippin' when I'm gone translate

'Cause we break down a little زیرا ما کمی خراب میشویم

But when I get you alone, it's so simple translate

'Cause baby, I know what you know translate

We can feel it translate

And all the pieces fall translate

Right into place translate

Getting caught up in a moment translate

Lipstick on your face translate

So It Goes…

I'm yours to keep translate

And I'm yours to lose translate

You know I'm not a bad girl, but I translate

Do bad things with you translate

So It Goes…

Come here, dressed in black now translate

So, so, so it goes پس میگذره

Scratches down your back now translate

So, so, so it goes پس میگذره

You did a number on me translate

متن آهنگ So It Goes… از Taylor Swift

But, honestly, baby, who's counting? translate

I did a number on you translate

But, honestly, baby, who's counting? translate

You did a number on me translate

But, honestly, baby, who's counting? translate

Who's counting? translate

(1, 2, 3) translateAnd all the pieces fall (pieces fall) translate

Right into place translate

Getting caught up in a moment (caught up, caught up) translate

Lipstick on your face translate

So it goes (goes)…

I'm yours to keep (oh) translate

And I'm yours to lose (baby) translate

You know I'm not a bad girl, but I translate

Do bad things with you translate

So It Goes…

Come here, dressed in black now translate

So, so, so it goes پس میگذره

Scratches down your back now translate

So, so, so it goes پس میگذره

Come here, dressed in black now translate

So, so, so it goes پس میگذره

Scratches down your back now translate

So, so, so it goes پس میگذره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background