تصویر آهنگ New Romantics از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ New Romantics از Taylor Swift

آلبوم: 1989

👁 ٦٠١
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرWe're all bored ما همه بی حوصله هستیم

We're all so tired of everything ما همه از همه چیز خسته هستیم

We wait for trains that just aren't coming منتظر قطار های هستیم که هیچ وقت نمی‌رسند

We show off our different scarlet letters با دعوتنامه های جهنم مون به همدیگه پز میدیم

Trust me, mine is better به من اعتماد کن مال من بهتره

We're so young ما خیلی جوان هستیم

But we're on the road to ruin ما تو مسیر تخریب و نابودی هستیم

We play dumb به نطر داریم احمق بازی درمیاریم

But we know exactly what we're doing ولی دقیقا میدونیم که داریم چه کار میکنیم

We cry tears of mascara in the bathroom در حالی که اشکامون با ریمل قاطی شده توی دستشویی گریه میکنیم

Honey, life is just a classroom عسلکم زندگی فقط کلاس درس هست

‘Cause, baby, I could build a castle

Out of all the bricks they threw at me چون عزیزم من میتونم با همه سنگ هایی که به سمتم پرت میکنن یه کاخ بسازم

دانلود آهنگ New Romantics از Taylor Swift

And every day is like a battle و هر روز ما مانند میدان جنگ می‌ماند

But every night with us is like a dream ولی شب هامون مثل رویا هست (اشاره به دور همی های سلبریتی ها)

Baby, we're the New Romantics عزیزم, ما رمانتیک جدید هستیم

Come on, come along with me بیا و با من همخوانی کن

Heart break is the national anthem دل شکستن مثل یه سرود ملی میمونه (مد شده)

We sing it proudly و ما با افتخار اون رو میخونیم

We are too busy dancing ما سخت مشغول رقصیدن هستیم

So get knocked off our feet ما از پا درمیایم (خسته میشیم)

Baby, we're the New Romantics عزیزم, ما رمانتیک جدید هستیم

The best people in life are free بهتریم نوع مردم ها در دنیا، آزاد هستن

We're all here ما همگی اینجا هستیم

The lights and boys are blinding درخشش نورها و پسرا کور کنندس

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

We hang back ما عقب نشینی میکنیم

It's all in the timing همه اش مربوط به زمانه

It's poker این پوکره

He can't see it in my face اون نمیتونه چیزی از حالت صورتم بفهمه

But I'm about to play my Ace ولی تو فکرم برگ آسمو بازی کنم

We need love ما به عشق نیاز داریم (دنیال عشق میگردیم)

But all we want is danger ولی فقط خطر رو میخوایم

We team up ما با هم گروه میشیم

Then switch sides like a record changer بعدش جوری نظرمونو تغییر میدیم که رکوردها جا به جا میشن

The rumors are terrible and cruel شایعات مشکل ساز و بی رحمن

But, honey, most of them are true ولی عزیزم، بیشترشون درستن

‘Cause, baby, I could build a castle

Out of all the bricks they threw at me چون عزیزم من میتونم با همه سنگ هایی که به سمتم پرت میکنن یه کاخ بسازم

And every day is like a battle و هر روز ما مانند میدان جنگ می‌ماند

But every night with us is like a dream ولی شب هامون مثل رویا هست (اشاره به دور همی های سلبریتی ها)

Baby, we're the New Romantics عزیزم, ما رمانتیک جدید هستیم

Come on, come along with me بیا و با من همخوانی کن

Heart break is the national anthem دل شکستن مثل یه سرود ملی میمونه (مد شده)

We sing it proudly و ما با افتخار اون رو میخونیم

We are too busy dancing ما سخت مشغول رقصیدن هستیم

So get knocked off our feet ما از پا درمیایم (خسته میشیم)

Baby, we're the New Romantics عزیزم, ما رمانتیک جدید هستیم

The best people in life are free بهتریم نوع مردم ها در دنیا، آزاد هستن

So come on, come along with me پس بجنب, با من بیا

متن آهنگ New Romantics از Taylor Swift

The best people in life are free بهتریم نوع مردم ها در دنیا، آزاد هستن

Please take my hand and لطفا بیا و دستای منو بگیر

Please take me dancing and لطفا منو به رقص دعوت کن

Please leave me stranded بعدش لطفا یهویی ولم کن و

It's so romantic این خیلی رومانتیکه

‘Cause, baby, I could build a castleOut of all the bricks they threw at me چون عزیزم من میتونم با همه سنگ هایی که به سمتم پرت میکنن یه کاخ بسازم

And every day is like a battle و هر روز ما مانند میدان جنگ می‌ماند

But every night with us is like a dream ولی شب هامون مثل رویا هست (اشاره به دور همی های سلبریتی ها)

‘Cause, baby, I could build a castle

Out of all the bricks they threw at me چون عزیزم من میتونم با همه سنگ هایی که به سمتم پرت میکنن یه کاخ بسازم

And every day is like a battle و هر روز ما مانند میدان جنگ می‌ماند

But every night with us is like a dream ولی شب هامون مثل رویا هست (اشاره به دور همی های سلبریتی ها)

Baby, we're the New Romantics عزیزم, ما رمانتیک جدید هستیم

Come on, come along with me بیا و با من همخوانی کن

Heart break is the national anthem دل شکستن مثل یه سرود ملی میمونه (مد شده)

We sing it proudly و ما با افتخار اون رو میخونیم

We are too busy dancing ما سخت مشغول رقصیدن هستیم

So get knocked off our feet ما از پا درمیایم (خسته میشیم)

Baby, we're the New Romantics عزیزم, ما رمانتیک جدید هستیم

The best people in life are free بهتریم نوع مردم ها در دنیا، آزاد هستن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background