تصویر آهنگ Look What You Made Me Do از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Look What You Made Me Do از Taylor Swift

👁 ٢١٦٤
امتیاز ١٠.٠ از ٣ نظرI don't like your little games از این بازی های بچه گونت خوشم نمیاد

Don't like your tilted stage از این صحنه نمایش معلقت خوشم نمیاد

The role you made me play نقشی که مجبورم کردی بازی کنم

Of the fool از یک احمق

No, I don't like you نه، ازت خوشم نمیاد

I don't like your perfect crime از جنایت بی نقصت خوشم نمیاد

How you laugh when you lie جوری که میخندی وقتی دروغ میگی

You said the gun was mine تو گفتی تفنگ مال من بوده

Isn't cool باحال نیست

No, I don't like you (Ooh!) نه ازت خوشم نمیاد

But I got smarter, I got harder in the nick of time ولی من باگذر زمان باهوشتر شدم ، سخت شدم

Honey, I rose up from the dead, I do it all the time عزیزم ، من از مرگ برگشتم ، همیشه اینکارو انجام میدم

I got a list of names and yours is in red, underlined یه لیست از اسامی آماده کردم و زیر اسم تو یه خط قرمز کشیدم

دانلود آهنگ Look What You Made Me Do از Taylor Swift

I check it once, then I check it twice, ooh! یه بار چکش کردم ، دوباره چکش کردم ، اوه

Ooh, Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me…

Ooh, Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

I don't like your kingdom keys از کلیدهای پادشاهیت خوشم نمیاد

They once belonged to me اونا یه روزی به من تعلق داشتن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

You asked me for a place to sleep تو از من یه جا برای خواب خواستی

Locked me out and threw a feast (What?) من رو حبس کردی و جشن راه انداختی

The world moves on, another day, another drama, drama دنیا ادامه پیدا میکنه ، یه روز دیگه ،یه درامای دیگه

But not for me, not for me, all I think about is karma ولی نه برای من ، نه برای من، تموم چیزی که بهش فکر میکنم کارماست

And then the world moves on, but one thing's for sure دنیا درحال گذره ولی از یه چیزی مطمئنم

Maybe I got mine, but you'll all get yours شاید من به چیزی که حقم بود رسیدم ولی شما هم میرسین

But I got smarter, I got harder in the nick of time ولی من باگذر زمان باهوشتر شدم ، سخت شدم

Honey, I rose up from the dead, I do it all the time عزیزم ، من از مرگ برگشتم ، همیشه اینکارو انجام میدم

I got a list of names and yours is in red, underlined یه لیست از اسامی آماده کردم و زیر اسم تو یه خط قرمز کشیدم

I check it once, then I check it twice, ooh! یه بار چکش کردم ، دوباره چکش کردم ، اوه

Ooh, Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me…

Ooh, Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

I don't trust nobody and nobody trusts me به هیچکس اعتماد نمیکنم و هیچکس بهم اعتماد نمیکنه

I'll be the actress starring in your bad dreams من بازیگری (مونث) میشم که توی کابوسات نقش اولو بازی میکنه

I don't trust nobody and nobody trusts me به هیچکس اعتماد نمیکنم و هیچکس بهم اعتماد نمیکنه

I'll be the actress starring in your bad dreams من بازیگری (مونث) میشم که توی کابوسات نقش اولو بازی میکنه

I don't trust nobody and nobody trusts me به هیچکس اعتماد نمیکنم و هیچکس بهم اعتماد نمیکنه

متن آهنگ Look What You Made Me Do از Taylor Swift

I'll be the actress starring in your bad dreams من بازیگری (مونث) میشم که توی کابوسات نقش اولو بازی میکنه

I don't trust nobody and nobody trusts me به هیچکس اعتماد نمیکنم و هیچکس بهم اعتماد نمیکنه

I'll be the actress starring in your bad dreams من بازیگری (مونث) میشم که توی کابوسات نقش اولو بازی میکنه

"I'm sorry, but the old Taylor can't come to the phone right now…"

"Why? Oh, ‘cause she's dead." (Ooh!)

Ooh, Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me…

Ooh, Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Ooh, Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me…

Ooh, Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look What You Made Me Do ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
Sanaz_2009_tn
 
0
عوم خوبه:)
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background