تصویر آهنگ I Knew You Were Trouble از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ I Knew You Were Trouble از Taylor Swift

من میدونستم ک تو مشکل بودی

👁 ١٦٩٦
امتیاز ٨.٥ از ٤ نظرOnce upon a time, a few mistakes ago روزی روزگاری، چند اشتباه قبل تر

I was in your sights, you got me alone من توی دست و پات بودم، تو من رو تنها گذاشتی!

You found me, you found me, you found me تو من رو پیدا کردی، تو من رو پیدا کردی، تو من رو پیدا کردی

I guess you didn't care, and I guess I liked that حدس می‌زنم اهمیتی نمی‌دادی، و حدس می‌زنم این را دوست داشتم

And when I fell hard, you took a step back و وقتی من احساس سختی کردم، تو یه قدم به عقب رفتی

Without me, without me, without me بدون من، بدون من، بدون من

And he's long gone, when he's next to me و اون خیلی وقته که رفته با اینکه اون کنارمه

And I realize the blame is on me و من پی بردم که تقصیر منه

'Cause I Knew You Were Trouble when you walked in چون من از وقتی وارد شدی می دونستم دردسری

دانلود آهنگ I Knew You Were Trouble از Taylor Swift

So shame on me now حالا من باید شرمنده باشم

Flew me to places I'd never been من رو پرواز دادی به جاهایی که تاحالا نبودم

Till you put me down, oh تا زمانی که مرا زمین بگذاری، اوه

I Knew You Were Trouble when you walked in از وقتی وارد شدی می دونستم دردسری!

So shame on me now حالا من باید شرمنده باشم

Flew me to places I'd never been من رو پرواز دادی به جاهایی که تاحالا نبودم

Now I'm lying on the cold hard ground حالا من تکیه دادم روی زمین سخت سرد!

Oh, oh اوه، اوه!

Trouble, trouble, trouble دردسر، دردسر، دردسر

Oh, oh اوه، اوه!

Trouble, trouble, trouble دردسر، دردسر، دردسر

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

No apologies, he'll never see you cry هیچ عذرخواهی ای در کار نیست، (چون) اون اشکات رو قرار نیست ببینه!

Pretends he doesn't know that he's the reason why وانمود می‌کند که نمی‌داند دلیل این امر اوست

You're drowning, you're drowning تو داری غرق میشی، تو داری غرق میشی

You're drowning تو داری غرق میشی

And I heard you moved on, from whispers on the street و من شنیدم از زمزمه های خیابون که حرکت کردی

A new notch in your belt is all I'll ever be یه شکاف جدید توی کمربندت تمام چیزیه که من می خوام

And now I see, now I see و من دارم می بینم، و من دارم می بینم

Now I see من دارم می بینم

He was long gone when he met me اون خیلی وقته رفته وقتایی که من رو ملاقات می کنه

And I realize the joke is on me, hey! و من پی بردم که دارم شوخی می کنم، هی!

I Knew You Were Trouble when you walked in از وقتی وارد شدی می دونستم دردسری!

So shame on me now حالا من باید شرمنده باشم

Flew me to places I'd never been من رو پرواز دادی به جاهایی که تاحالا نبودم

Till you put me down, oh تا زمانی که مرا زمین بگذاری، اوه

I Knew You Were Trouble when you walked in از وقتی وارد شدی می دونستم دردسری!

So shame on me now حالا من باید شرمنده باشم

Flew me to places I'd never been من رو پرواز دادی به جاهایی که تاحالا نبودم

Now I'm lying on the cold hard ground حالا من تکیه دادم روی زمین سخت سرد!

Oh, oh اوه، اوه!

متن آهنگ I Knew You Were Trouble از Taylor Swift

Trouble, trouble, trouble دردسر، دردسر، دردسر

Oh, oh اوه، اوه!

Trouble, trouble, trouble دردسر، دردسر، دردسر

And the saddest fear, comes creeping in و غم انگیز ترین ترس داره میخزه و وارد می شه

That you never loved me اون اینه که تو هیچوقت عاشقم نبودی!

Or her, or anyone, or anything, yeah! یا اون زنه، یا هرکس، یا هر چیز، آره!I Knew You Were Trouble when you walked in از وقتی وارد شدی می دونستم دردسری!

So shame on me now حالا من باید شرمنده باشم

Flew me to places I'd never been من رو پرواز دادی به جاهایی که تاحالا نبودم

Till you put me down, oh تا زمانی که مرا زمین بگذاری، اوه

I Knew You Were Trouble when you walked in از وقتی وارد شدی می دونستم دردسری!

So shame on me now حالا من باید شرمنده باشم

Flew me to places I'd never been من رو پرواز دادی به جاهایی که تاحالا نبودم

Now I'm lying on the cold hard ground حالا من تکیه دادم روی زمین سخت سرد!

Oh, oh اوه، اوه!

Trouble, trouble, trouble دردسر، دردسر، دردسر

Oh, oh اوه، اوه!

Trouble, trouble, trouble دردسر، دردسر، دردسر

[Outro] [بیرونی]

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background