متن آهنگ How You Get the Girl از Taylor Swift

- 1989

- 2 👁Uh, uh, uh translate Uh, uh, uh translate Uh-uh, uh-uh translate Stand there like a ghost translate Shaking from the rain, rain translate She'll open up the door and say, "Are you insane?" translate Say it's been a long six months translate And you were too afraid to tell her what you want, want translate And that's how it works translate That's How You Get the Girl translate And then you say, I want you for worse or for better translate I would wait forever and ever translate Broke your heart, I'll put it back together translate I would wait forever and ever translate And that's how it works translate That's How You Get the Girl, girl (oh-oh, oh-oh) translate And that's how it works translate That's How You Get the Girl, girl translate

Remind her how it used to be, be, yeah-yeah translate With pictures in frames of kisses on cheeks, cheeks translate Tell her how you must have lost your mind, ooh-ooh translate When you left her all alone and never told her why, why translate And that's how it works translate That's how you lost the girl translate And now you say— I want you for worse or for better translate I would wait forever and ever (ever and ever) translate Broke your heart, I'll put it back together translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I would wait forever and ever translate And that's how it works translate That's How You Get the Girl, girl (oh-oh, oh-oh) translate And that's how it works translate That's How You Get the Girl, girl translate Yeah, yeah translate And you know-oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh translate That I don't want you to go, oh, oh translate Remind me how it used to be translate Pictures in frames of kisses on cheeks translate And say you want me, yeah-yeah translate And then you say— I want you for worse or for better (worse of for better) translate

I would wait forever and ever (and ever) translate Broke your heart, I'll put it back together translate I would wait forever and ever (I want you forever and ever) translate And that's how it works translate That's How You Get the Girl, girl (that's how it works!) translate And that's how it works translate That's How You Get the Girl, girl (get the girl! That's how it works!) translate And that's how it works translate That's How You Get the Girl, girl translate And that's how it works translate That's How You Get the Girl, girl translate That's how it works, that's how you got the girl translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه