تصویر آهنگ Getaway Car از Taylor Swift

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Getaway Car از Taylor Swift

آلبوم: Reputation

👁 ٨٢٩
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرNo, nothing good starts in a Getaway Car نه، هیچ چیز خوبی توی ماشین فرار شروع نشد:)

It was the best of times, the worst of crimes این بهترین زمان بود، اما بدترین جنایت بود

I struck a match and blew your mind من یه کبریت روشن کردم و هوش و حواس تو رو بردم

But I didn't mean it اما منظوری نداشتم

And you didn’t see it

The ties were black, the lies were white کراوت ها سیاه بودن و دروغ ها سفید

In shades of gray in candlelight توی طیف خاکستری و تو نور شمع

I wanted to leave him میخواستم اونو ترک کنم

I needed a reason اما دنبال بهونه بودم

X marks the spot where we fell apart اکس مارک ها (جای بوسه) جایی رو نشون میده که ما از هم جدا شدیم

He poisoned the well, I was lyin' to myself اون داشت تهمت ناروا میزد، منم داشتم به خودم دروغ میگفتم

I knew it from the first Old Fashioned, we were cursed من از همون نوشیدنی اولمون فهمیدم که ما نفرین شدیم

We never had a shotgun shot in the dark ما هیچوقت شانسی نداشتیم و رابطمون با یک شات گان در تاریکی کشته شد

دانلود آهنگ Getaway Car از Taylor Swift

(Oh!) (اوه!)

You were drivin' the Getaway Car تو داشتی ماشین قرار و میروندی

We were flyin’, but we never get far

Don't pretend it's such a mystery وانمود نکن این خیلی عجیبه

Think about the place where you first met me به جایی که برای اولین بار منو دیدی فکر کن

Ridin' in a Getaway Car داشتیم با ماشین فرار میرفتیم

There were sirens in the beat of your heart توی ضربان قلبت آژیر خطر بود

I shoulda known I'd be the first to leave باید میدونستی من اولین کسی هستم که رابطرو ترک میکنه

Think about the place where you first met me به جایی که برای اولین بار منو دیدی فکر کن

In a Getaway Car, oh-oh-oh توی ماشین فرار!

No, they never get far, oh-oh-ahh نه اونا هیچوقت دور نشدن

No, nothing good starts in a Getaway Car نه، هیچ چیز خوبی توی ماشین فرار شروع نشد:)

It was the great escape, the prison break این بهترین فرار بود! فرار از زندان

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

The light of freedom on my face نور رهایی توی صورت من:)

But you weren't thinkin' ولی تو فکر نمیکردی

And I was just drinkin' منم فقط داشتم مشروب میخوردم

Well, he was runnin’ after us, I was screamin’, "Go, go, go!"

But with three of us, honey, it's a sideshow اما با هر سه تای ما عزیزم این بیشتر شبیه سرگرمیه

And a circus ain’t a love story

And now we're both sorry (we're both sorry) و الان هر دومون متاسفیم(هردومون متاسفیم)

X marks the spot where we fell apart اکس مارک ها (جای بوسه) جایی رو نشون میده که ما از هم جدا شدیم

He poisoned the well, every man for himself اون داشت تهمت ناروا میزد، هر کسی به فکر خودشه

I knew it from the first Old Fashioned, we were cursed من از همون نوشیدنی اولمون فهمیدم که ما نفرین شدیم

It hit you like a shotgun shot to the heart و این به تو عین یه گلوله ی تفنگ ضربه زد:) شلیک به قلبت

(Oh!) (اوه!)

You were drivin' the Getaway Car تو داشتی ماشین قرار و میروندی

We were flyin’, but we'd never get far

Don't pretend it's such a mystery وانمود نکن این خیلی عجیبه

Think about the place where you first met me به جایی که برای اولین بار منو دیدی فکر کن

Ridin' in a Getaway Car داشتیم با ماشین فرار میرفتیم

There were sirens in the beat of your heart توی ضربان قلبت آژیر خطر بود

Shoulda' known I'd be the first to leave باید میدونستی من اولین کسی هستم که رابطرو ترک میکنه

Think about the place where you first met me به جایی که برای اولین بار منو دیدی فکر کن

In a Getaway Car, oh-oh-oh توی ماشین فرار!

No, they never get far, oh-oh-ahh نه اونا هیچوقت دور نشدن

No, nothing good starts in a Getaway Car نه، هیچ چیز خوبی توی ماشین فرار شروع نشد:)

We were jet-set, Bonnie and Clyde (oh-oh) ما مثل بانی و کلاید در سفر بودیم و خوش بودیم

Until I switched to the other side تا وقتی که من چرخیدم(سرم و برگردوندم)

To the other si-i-i-i-ide نظرم عوض شد

متن آهنگ Getaway Car از Taylor Swift

It's no surprise I turned you in (oh-oh) این اصلا باعث تعجب نیست که من خودم بهت اجازه ورود دادم

'Cause us traitors never win چون خیانت های ما هیچ وقت برنده نمیشه:)))

I'm in a Getaway Car من توی ماشین فرارم

I left you in a motel bar تو رو توی متل بار جا گذاشتم

Put the money in a bag and I stole the keys پولا رو تو کیفم گذاشتم و کلید ها رو دزدیدم

That was the last time you ever saw me اون آخرین باری بود که تو برای همیشه منو دیدی

(Oh!) (اوه!)Drivin' the Getaway Car داشتیم با ماشین فرار میرفتیم

We were flyin', but we never get far (don't pretend) داشتیم پرواز میکردیم، اما هیچ وقت دور نمیشدیم

Don't pretend it's such a mystery وانمود نکن این خیلی عجیبه

Think about the place where you first met me به جایی که برای اولین بار منو دیدی فکر کن

Ridin' in a Getaway Car داشتیم با ماشین فرار میرفتیم

There were sirens in the beat of your heart (shoulda' known) توی ضربان قلبت آژیر خطر بود(باید میدونستم)

Shoulda' known I'd be the first to leave باید میدونستی من اولین کسی هستم که رابطرو ترک میکنه

Think about the place where you first met me به جایی که برای اولین بار منو دیدی فکر کن

In a Getaway Car, oh-oh-oh توی ماشین فرار!

No, they never get far, oh-oh-ahh نه اونا هیچوقت دور نشدن

No, nothing good starts in a Getaway Car نه، هیچ چیز خوبی توی ماشین فرار شروع نشد:)

I was ridin' in a Getaway Car داشتم ماشین فرار و میروندم

I was cryin' in a Getaway Car داشتم توی ماشین فرار گریه میکردم:)

I was dyin' in a Getaway Car داشتم توی ماشین فرار جون میدادم

Said goodbye in a Getaway Car توی ماشین فرار خداحافظی کردم

Ridin' in a Getaway Car داشتیم با ماشین فرار میرفتیم

I was cryin' in a Getaway Car داشتم توی ماشین فرار گریه میکردم:)

I was dyin' in a Getaway Car داشتم توی ماشین فرار جون میدادم

Said goodbye in a Getaway Car توی ماشین فرار خداحافظی کردم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background