دانلود + متن + ترجمه آهنگ Getaway Car از Taylor Swift

- Reputation

- 957 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Getaway Car از Taylor Swift امتیاز 8.0 از 1 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ Getaway Car از Taylor SwiftNo, nothing good starts in a Getaway Car translate It was the best of times, the worst of crimes translate I struck a match and blew your mind translate But I didn't mean it اما منظورم این نبود And you didn’t see it The ties were black, the lies were white کراوات های سیاه و دروغ های سفید In shades of gray in candlelight translate I wanted to leave him translate I needed a reason به یه دلیل نیاز داشتم X marks the spot where we fell apart translate He poisoned the well, I was lyin' to myself خوب مسموم شد، داشتم به خودم دروغ می گفتم I knew it from the first Old Fashioned, we were cursed translate We never had a shotgun shot in the dark ما هیچ وقت توی تاریکی تیراندازی نکردیم (Oh!) translate You were drivin' the Getaway Car translate We were flyin’, but we never get far Don't pretend it's such a mystery translate Think about the place where you first met me درباره جایی که اولین بار منو دیدی فکر میکردی Ridin' in a Getaway Car translate There were sirens in the beat of your heart translate I shoulda known I'd be the first to leave translate Think about the place where you first met me درباره جایی که اولین بار منو دیدی فکر میکردی In a Getaway Car, oh-oh-oh translate No, they never get far, oh-oh-ahh translate No, nothing good starts in a Getaway Car translate It was the great escape, the prison break translate

The light of freedom on my face روشنایی آزادی روی صورتم But you weren't thinkin' ولی تو اصلا فکر نمی کردی And I was just drinkin' و من فقط داشتم مینوشیدم Well, he was runnin’ after us, I was screamin’, "Go, go, go!" But with three of us, honey, it's a sideshow translate And a circus ain’t a love story And now we're both sorry (we're both sorry) translate X marks the spot where we fell apart translate He poisoned the well, every man for himself translate I knew it from the first Old Fashioned, we were cursed translate It hit you like a shotgun shot to the heart translate (Oh!) translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
You were drivin' the Getaway Car translate We were flyin’, but we'd never get far Don't pretend it's such a mystery translate Think about the place where you first met me درباره جایی که اولین بار منو دیدی فکر میکردی Ridin' in a Getaway Car translate There were sirens in the beat of your heart translate Shoulda' known I'd be the first to leave باید میدونستم من کسی هستم که اول میره Think about the place where you first met me درباره جایی که اولین بار منو دیدی فکر میکردی In a Getaway Car, oh-oh-oh translate No, they never get far, oh-oh-ahh translate No, nothing good starts in a Getaway Car translate We were jet-set, Bonnie and Clyde (oh-oh) ما بانی و کلاید بودیم(اسم خلافکار) Until I switched to the other side translate To the other si-i-i-i-ide translate It's no surprise I turned you in (oh-oh) translate 'Cause us traitors never win translate I'm in a Getaway Car من در ماشین فراری هستم I left you in a motel bar تورو توی قسمت بار متل ترک کردم Put the money in a bag and I stole the keys پول هارو توی ساک گذاشتم و کلید هارو دزدیدم That was the last time you ever saw me اون آخرین باری بود ک من و دیدی (Oh!) translate

Drivin' the Getaway Car translate We were flyin', but we never get far (don't pretend) translate Don't pretend it's such a mystery translate Think about the place where you first met me درباره جایی که اولین بار منو دیدی فکر میکردی Ridin' in a Getaway Car translate There were sirens in the beat of your heart (shoulda' known) translate Shoulda' known I'd be the first to leave باید میدونستم من کسی هستم که اول میره Think about the place where you first met me درباره جایی که اولین بار منو دیدی فکر میکردی In a Getaway Car, oh-oh-oh translate No, they never get far, oh-oh-ahh translate No, nothing good starts in a Getaway Car translate I was ridin' in a Getaway Car translate I was cryin' in a Getaway Car translate I was dyin' in a Getaway Car translate Said goodbye in a Getaway Car translate Ridin' in a Getaway Car translate I was cryin' in a Getaway Car translate I was dyin' in a Getaway Car translate Said goodbye in a Getaway Car translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
از همین آلبوم
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه